Konto
Oszczędnościowe

  • 0zł za otwarcie i prowadzenie konta
  • 3,6% oproc. nom. w skali roku do 10 tys. przez 6 mies.
    płacąc kartą min. 300zł w miesiącu1

Twoje dodatkowe korzyści

Elastyczne oszczędzanie z wygodnym dostępem do środków

  • Wypłacasz i wpłacasz jak Ci wygodnie, bez utraty odsetek
  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta
  • W każdym miesiącu możesz wykonać jeden bezpłatny przelew z Konta Oszczędnościowego2
  • Miesięczna kapitalizacja odsetek
Otwórz konto

Sposób wnioskowania

Nie jestem klientem Orange Finanse

1 Konto Oszczędnościowe możesz zawnioskować w trakcie otwierania Konta Osobistego w internecie, za pośrednictwem Infolinii pod numerem (+48 42) 19 300 lub w salonie Orange

Jestem klientem Orange Finanse

1 Konto Oszczędnościowe otworzysz przez internet, lub za pośrednictwem Infolinii pod numerem (+48) 42 19 300
2 Promocyjne warunki (3,6% oproc.nom. w skali roku) dedykowane są dla nowych klientów wnioskujących podczas zakładania konta (lub w ciągu 60 dni od otwarcia Konta Osobistego) na infolinii lub w bankowości internetowej.

Skrócona tabela opłat i prowizji

konto oszczędnościowe - rodzaj czynności
otwarcie i prowadzenie rachunku (opłata miesięczna) 0,00 PLN
przelew własny 5,00 PLN3
przelew z datą bieżącą na rachunek Odbiorcy zdefiniowanego 5,00 PLN3
przelew ekspresowy 5,00 PLN
dostarczenie miesięcznego wyciągu w formie elektronicznej 0,00 PLN
pakiet 30 powiadomień SMS (abonament miesięczny / SMS poza abonamentem)4 5,00 PLN / 0,35 PLN

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny.

1 Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.
Promocja „Dobry Start z Orange Finanse, jesień 2017” skierowana jest do osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych, które w okresie od 18.08.2017 r. do 01.02.2018r. włącznie złożą wniosek o otwarcie Konta Osobistego, wyrażą na wniosku zgody na przekazywanie danych osobowych wskazane w regulaminie promocji oraz zawrą na jego podstawie z Orange Finanse umowę o prowadzenie Konta Osobistego. W promocji nie może wziąć udziału osoba, która w okresie od 2.10.2014 r. do momentu przystąpienia do promocji była posiadaczem dowolnego rachunku oszczędnościowo‑rozliczeniowego w Orange Finanse. Osobie, która przystąpi do ww. promocji, jest mobilnym Klientem Orange lub Klientem Orange na kartę i otworzy Konto Oszczędnościowe w trakcie otwierania Konta Osobistego lub w okresie 60 dni kalendarzowych od daty otwarcia Konta Osobistego poprzez Serwis Transakcyjny Banku (pod warunkiem wyrażenia zgód marketingowych) – wniosek o otwarcie Konta Oszczędnościowego na promocyjnych warunkach zostanie udostępniony uczestnikowi promocji w Serwisie Transakcyjnym Banku w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od otwarcia Konta Osobistego – lub kontakt z infolinią Orange Finanse, zostanie włączone na Koncie Oszczędnościowym podwyższone oprocentowanie nominalne wynoszące 3,6% w skali roku przez okres maksymalnie 6 miesięcy od daty otwarcia Konta Oszczędnościowego (w przypadku uczestnika promocji przenoszącego numer do Orange przez okres maksymalnie 6 miesięcy od momentu przeniesienia numeru do Orange), dla środków do kwoty 10 000 zł. Jeżeli saldo środków zgromadzonych na rachunku będzie wyższe niż 10 000 zł, wówczas nadwyżka środków będzie oprocentowana zgodnie z Tabelą stóp procentowych dla osób fizycznych w Orange Finanse.
Warunkiem otrzymania promocyjnego oprocentowania jest wykonanie w danym miesiącu kalendarzowym od otwarcia Konta Oszczędnościowego płatności bezgotówkowych Kartą Debetową na łączną kwotę co najmniej 300 zł. Uczestnik promocji może otworzyć w Banku tylko jedno Konto Oszczędnościowe na warunkach promocyjnych. Szczegółowe informacje dostępne w regulaminie promocji „Dobry Start z Orange Finanse, jesień 2017”, dostępnym na www.orangefinanse.pl/regulaminy_dokumenty.phtml.
Orange Finanse produkty bankowe dostarcza mBank S.A. Oddział Bankowości Mobilnej w Łodzi z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa.
2 Szczegóły znajdują się w Taryfie prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Opłata nie jest pobierana za pierwszy przelew wykonany w miesiącu kalendarzowym – jeżeli pierwszy przelew nie jest przelewem ekspresowym. Opłata 5,00 PLN pobierana jest od drugiego i każdego kolejnego przelewu oraz za pierwszy przelew wykonany w miesiącu kalendarzowym, jeżeli pierwszy przelew jest przelewem ekspresowym.
3 Opłata nie jest pobierana za pierwszy przelew wykonany w miesiącu kalendarzowym – jeżeli pierwszy przelew nie jest przelewem ekspresowym. Opłata 5,00 PLN pobierana jest od drugiego i każdego kolejnego przelewu oraz za pierwszy przelew wykonany w miesiącu kalendarzowym, jeżeli pierwszy przelew jest przelewem ekspresowym.
4 Niewykorzystane SMS-y nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy.

Orange Finanse usługi bankowe dostarcza mBank S.A. Oddział Bankowości Mobilnej w Łodzi z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa.