Konto Osobiste 13+

Wygodne konto dla młodzieży
Ściągnij nowoczesną aplikację mobilną
Płać kartą za zakupy online
Płać telefonem za bilety do kina
Przelewaj do znajomych telefonem4

Pobierz aplikację mobilną i korzystaj z Orange Finanse przez telefon

Dodatkowe korzyści

Czas to pieniądz

 • Korzystaj z konta przez darmową aplikację mobilną dla systemów: Android, iOS oraz Windows
 • Sprawdzaj stan konta bez logowania do aplikacji
 • Płać zbliżeniowo smartfonem w ulubionych sklepach

Zakupy to przyjemność

 • Przy okazji zakupów w wybranych sklepach, wypłacaj gotówkę dzięki usłudze CashBack

  Skrócona taryfa prowizji i opłat

  Konto 13+ - rodzaj czynności
  otwarcie i prowadzenie rachunku (opłata miesieczna) 0,00 PLN
  przelewy i usługi płatnicze
  przelew w złotych polskich (nie dotyczy przelewów przelew własny, przelew SORBNET), w tym:
  - przelew na numer telefonu lub profil facebookowy,
  - przelew do ZUS, Urzedu Skarbowego lub innego organu podatkowego,
  oraz przelew walutowy wewnętrzny
  0,00 PLN
  przelew własny 0,00 PLN
  przelew z data bieżącą na rachunek Odbiorcy zdefiniowanego --
  przelew ekspresowy 5,00 PLN
  wpłaty we wpłatomatach przy użyciu karty płatniczej w sieci mBank; Euronet; CashLine 0,00 PLN
  miesięczna opłata za korzystanie z bankomatów na terenie kraju (wypłaty gotówkowe) 0,00 PLN/5,00 PLN
  polecenie zapłaty (utworzenie, aktualizacja, realizacja, odwołanie, miesieczna opłata za korzystanie) 0,00 PLN
  zlecenie stałe (zdefiniowanie, aktualizacja, realizacja, odwołanie) 0,00 PLN
  korzystanie z usługi invoobill (opłata miesieczna) 0,00 PLN
  dostarczenie miesięcznego wyciągu w formie elektronicznej 0,00 PLN
  pakiet 30 powiadomień SMS (abonament miesieczny / SMS poza abonamentem)5 5,00 PLN / 0,35 PLN

  Najczęściej zadawane pytania

  • Jak wypowiedzieć umowę rachunku w Orange Finanse?

   Umowę rachunku zawartą z Bankiem można wypowiedzieć w całości lub w części dotyczącej wskazanego na wniosku rachunku, składając dyspozycję:

   A. w serwisie transakcyjnym
   Po zalogowaniu się do systemu transakcyjnego należy z menu wybrać opcję:

   • Oferta dla Ciebie → Oferta Bankowa →  Usługi → Wypowiedzenie rachunku

   lub

   •    Oferta dla Ciebie → Oferta Bankowa →  Usługi → Dyspozycje → Wniosek o wypowiedzenie umowy

    

   B. u Konsultanta Infolinii
   Należy skontaktować się z konsultantem Infolinii pod numerem telefonu +  48  42 19 300 z telefonów stacjonarnych w Polsce, z telefonów stacjonarnych i komórkowych z całego świata. Po dokonaniu identyfikacji tożsamości konsultant przyjmie dyspozycję wypowiedzenia umowy rachunku.

   C. poprzez przesłanie własnoręcznie napisanego wypowiedzenia umowy na adres korespondencyjny banku
   Wypowiedzenie powinno zawierać: imię i nazwisko posiadacza/posiadaczy rachunku, numer PESEL posiadacza/posiadaczy, numer rachunku do przelania środków pozostałych na zamykanym rachunku, tryb w jakim ma być rozwiązana umowa (np. miesięczny). Podpis złożony na wypowiedzeniu powinien być zgodny ze wzorem podpisu posiadanym przez Bank widniejącym na Umowie lub Oświadczeniu o zmianie nazwiska, Formularzu zmiany wzoru podpisu, jeżeli taki dokument był składany. Jeśli podpis nie będzie zgodny, dyspozycja nie zostanie zrealizowana.
   Istnieje możliwość potwierdzenia własnoręczności złożonego podpisu na wypowiedzeniu przez upoważniony do tego podmiot. Szczegółowe zasady dotyczące poświadczania podpisu dostępne są u konsultanta Infolinii.

  • Ile wynosi termin wypowiedzenia?

   Wypowiedzenie umowy może zostać złożone w każdym czasie pod warunkiem spełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy. 

   Standardowo odbywa się z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia