Konto Osobiste 13+

Wygodne konto dla młodzieży
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta1
 • 0 zł za kartę debetową2
 • 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce dla osób do 18 roku życia3
Ściągnij nowoczesną aplikację mobilną
Płać kartą za zakupy online
Płać telefonem za bilety do kina
Przelewaj do znajomych telefonem4

Pobierz aplikację mobilną i korzystaj z Orange Finanse przez telefon

Dodatkowe korzyści

Czas to pieniądz

 • Korzystaj z konta przez darmową aplikację mobilną dla systemów: Android, iOS oraz Windows
 • Sprawdzaj stan konta bez logowania do aplikacji
 • Płać zbliżeniowo smartfonem w ulubionych sklepach

Zakupy to przyjemność

 • W Strefie Korzyści zyskujesz zwrot części wydatków na swoje konto, możesz sprawdzać dostępne promocje logując się przez Internet lub w aplikacji mobilnej
 • Aplikacja powiadomi Cię o dedykowanej ofercie również gdy będziesz przechodził w pobliżu miejsca z dostępną Korzyścią do zyskania
 • W ramach programu partnerskiego do wykorzystania rabaty nawet do 55% w wybranych sklepach i sieciach usługowych
 • Przy okazji zakupów w wybranych sklepach, wypłacaj gotówkę dzięki usłudze CashBack
Otwórz konto

Jak założyć konto w Orange Finanse?

W Salonie Orange

Przy okazji jednej wizyty w salonie Orange, złożysz wniosek o Konto Osobiste i podpiszesz umowę

Przez internet

Po złożeniu wniosku przez internet umowę zawrzesz za pośrednictwem kuriera

W aplikacji mobilnej

Po złożeniu wniosku w aplikacji za pośrednictwem kuriera

Przez telefon

Po złożeniu wniosku u konsultanta pod numerem (+48 42) 19 300, umowę zawrzesz za pośrednictwem kuriera
Pamiętaj - zgodę na otworzenie Konta Osobistego 13+ dla osoby poniżej 18. roku musi wyrazić jeden z rodziców lub opiekunów, czyli przedstawiciel ustawowy.

Skrócona taryfa prowizji i opłat

Konto 13+ - rodzaj czynności
otwarcie i prowadzenie rachunku (opłata miesieczna) 0,00 PLN
przelewy i usługi płatnicze
przelew w złotych polskich (nie dotyczy przelewów przelew własny, przelew SORBNET), w tym:
- przelew na numer telefonu lub profil facebookowy,
- przelew do ZUS, Urzedu Skarbowego lub innego organu podatkowego,
oraz przelew walutowy wewnętrzny
0,00 PLN
przelew własny 0,00 PLN
przelew z data bieżącą na rachunek Odbiorcy zdefiniowanego --
przelew ekspresowy 5,00 PLN
wpłaty we wpłatomatach przy użyciu karty płatniczej w sieci mBank; Euronet; CashLine 0,00 PLN
miesięczna opłata za korzystanie z bankomatów na terenie kraju (wypłaty gotówkowe) 0,00 PLN/5,00 PLN
polecenie zapłaty (utworzenie, aktualizacja, realizacja, odwołanie, miesieczna opłata za korzystanie) 0,00 PLN
zlecenie stałe (zdefiniowanie, aktualizacja, realizacja, odwołanie) 0,00 PLN
korzystanie z usługi invoobill (opłata miesieczna) 0,00 PLN
dostarczenie miesięcznego wyciągu w formie elektronicznej 0,00 PLN
pakiet 30 powiadomień SMS (abonament miesieczny / SMS poza abonamentem)5 5,00 PLN / 0,35 PLN

Najczęściej zadawane pytania

 • Ile kont mogę otworzyć w Orange Finanse?

  Każdy pełnoletni Klient Orange Finanse może posiadać jedno Konto Osobiste oraz jedno Konto Osobiste 13+.  Klienci w wieku 13 - 18 lat mogą posiadać tylko jedno Konto Osobiste 13+. Nowy rachunek nie oznacza nowych kodów dostępów. Listę wszystkich rachunków można zobaczyć po zalogowaniu się do serwisu Banku za pomocą dotychczasowego loginu i hasła.

 • Jak długo czekać na aktywację konta?

  • Jeśli wybrałeś podpisanie umowy o konto za pośrednictwem kuriera, sprawdź status przesyłki kurierskiej na stronie http://www.siodemka.com/statusy.php. Po wizycie kuriera, bank aktywuje Twoje konto w ciągu 3 dni roboczych od czasu otrzymania umowy od firmy kurierskiej – w razie problemów prosimy o kontakt pod numerem (+48 42) 19 300.
  • Jeśli wybrałeś podpisanie umowy w salonie Orange, bank aktywuje Twoje konto w ciągu 3 dni roboczych od czasu przekazania dokumentów z salonu do banku – w razie problemów prosimy o kontakt pod numerem (+48 42) 19 300.
 • Kto może posiadać Konto Osobiste 13+?

  Posiadaczem Konta Osobistego 13+ może być osoba, która ukończyła 13 lat, będąca rezydentem posiadającym obywatelstwo polskie. Nie ma górnych ograniczeń wiekowych co do osoby posiadającej to konto.

  Osoba niepełnoletnia w wieku 13-18 lat rejestrowana jest na podstawie dowodu osobistego (dokument dla takiej osoby wydawany jest na 5 lat), paszportu polskiego lub legitymacji szkolnej. Rejestrowane są takie same dane jak w przypadku osoby pełnoletniej oraz dodatkowo wszystkie dane przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej (patrz: Rezydent, osoba pełnoletnia). Klient może posiadać maksymalnie jedno Konto Osobiste 13+.

 • Jak założyć Konto Osobiste 13+?

  Konto w Orange Finanse można otworzyć:

  • za pośrednictwem strony: www.orangefinanse.com
  • w aplikacji mobilnej
  • za pośrednictwem Infolinii pod numerem 42 19 300
  • w Salonie Orange
  • w serwisie transakcyjnym Orange Finanse
 • Czy muszę być Klientem Orange, aby założyć Konto Osobiste 13+

  Nie, z oferty Orange Finanse mogą korzystać Klienci wszystkich operatorów.

 • Ile kosztuje otwarcie i prowadzenie Konta Osobistego 13+ w Orange Finanse?

  Za otwarcie i prowadzenie konta w Orange Finanse nie są pobierane żadne opłaty.

 • Czy otwierając konto w Orange Finanse trzeba zamknąć konto w innym banku?

  Nie. Jeśli jednak Orange Finanse stanie się Twoim podstawowym bankiem, wówczas warto rozważyć likwidację rachunku w innym banku, aby uniknąć niepotrzebnych opłat.

 • Jak wypowiedzieć umowę rachunku w Orange Finanse?

  Umowę rachunku zawartą z Bankiem można wypowiedzieć w całości lub w części dotyczącej wskazanego na wniosku rachunku, składając dyspozycję:

  A. w serwisie transakcyjnym
  Po zalogowaniu się do systemu transakcyjnego należy z menu wybrać opcję:

  • Oferta dla Ciebie → Oferta Bankowa →  Usługi → Wypowiedzenie rachunku

  lub

  •    Oferta dla Ciebie → Oferta Bankowa →  Usługi → Dyspozycje → Wniosek o wypowiedzenie umowy

   

  B. u Konsultanta Infolinii
  Należy skontaktować się z konsultantem Infolinii pod numerem telefonu +  48  42 19 300 z telefonów stacjonarnych w Polsce, z telefonów stacjonarnych i komórkowych z całego świata. Po dokonaniu identyfikacji tożsamości konsultant przyjmie dyspozycję wypowiedzenia umowy rachunku.

  C. poprzez przesłanie własnoręcznie napisanego wypowiedzenia umowy na adres korespondencyjny banku
  Wypowiedzenie powinno zawierać: imię i nazwisko posiadacza/posiadaczy rachunku, numer PESEL posiadacza/posiadaczy, numer rachunku do przelania środków pozostałych na zamykanym rachunku, tryb w jakim ma być rozwiązana umowa (np. miesięczny). Podpis złożony na wypowiedzeniu powinien być zgodny ze wzorem podpisu posiadanym przez Bank widniejącym na Umowie lub Oświadczeniu o zmianie nazwiska, Formularzu zmiany wzoru podpisu, jeżeli taki dokument był składany. Jeśli podpis nie będzie zgodny, dyspozycja nie zostanie zrealizowana.
  Istnieje możliwość potwierdzenia własnoręczności złożonego podpisu na wypowiedzeniu przez upoważniony do tego podmiot. Szczegółowe zasady dotyczące poświadczania podpisu dostępne są u konsultanta Infolinii.

 • Ile wynosi termin wypowiedzenia?

  Wypowiedzenie umowy może zostać złożone w każdym czasie pod warunkiem spełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy. 

  Standardowo odbywa się z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia

 • Od kiedy liczony jest termin wypowiedzenia?

  Termin wypowiedzenia Umowy przez Posiadacza Rachunku liczony jest w przypadku wypowiedzenia złożonego:

  • w formie pisemnej - od dnia doręczenia wypowiedzenia do Banku, 
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Banku - od dnia złożenia wniosku o wypowiedzenie Umowy w serwisie transakcyjnym Banku,
  • za pośrednictwem Infolinii - od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy za pośrednictwem Infolinii.
 • Czy należy wskazać rachunek do przelewu środków? Co się stanie jeśli tego nie zrobię?

  Środki pieniężne przelewane są na wskazany przez klienta rachunek bankowy. Jeśli rachunek do przelania środków nie zostanie podany lub podany nr okaże się nieprawidłowy to saldo rachunku, od dnia upływu terminu wypowiedzenia, staje się nieoprocentowanym depozytem. Zwrot takich środków może nastąpić po złożeniu dyspozycji za pośrednictwem konsultanta Infolinii jeżeli osoba nadal posiada relacje z Bankiem.

  Jeżeli osoba nie posiada relacji z Bankiem niezbędne jest przesłanie w tej sprawie pisma na adres Banku z informacją o numerze rachunku bankowego, na który mają zostać przekazane środki. Podpis złożony na przesłanej dyspozycji powinien być zgodny ze wzorem podpisu posiadanym przez mBank widniejącym na Umowie lub Oświadczeniu o zmianie nazwiska, Formularzu zmiany wzoru podpisu, jeżeli taki dokument był składany. Jeśli podpis nie będzie zgodny, dyspozycja nie zostanie zrealizowana.

 • Jak powinien wyglądać podpis na wypowiedzeniu?

  Podpis złożony na wypowiedzeniu powinien być zgodny ze wzorem podpisu posiadanym przez Bank widniejącym na Umowie lub Oświadczeniu o zmianie nazwiska, Formularzu zmiany wzoru podpisu, jeżeli taki dokument był składany. Jeśli podpis nie będzie zgodny, dyspozycja nie zostanie zrealizowana.
  Istnieje możliwość potwierdzenia własnoręczności złożonego podpisu na wypowiedzeniu przez upoważniony do tego podmiot. Szczegółowe zasady dotyczące poświadczania podpisu dostępne u konsultanta Infolinii.

 • Kiedy zostaną zamknięte karty debetowe płatnicze wydane do rachunku?

  Bank zastrzega karty wydane do rachunku z chwilą otrzymania wypowiedzenia Umowy w przypadku trybu natychmiastowego, bez okresu wypowiedzenia, a w przypadku trybu miesięcznego/14-dniowego nie wcześniej niż z upływem okresu wypowiedzenia.

 • Czy powinienem powiadomić wierzyciela o odwołaniu polecenia zapłaty?

  W przypadku korzystania z usługi polecenie zapłaty Posiadacz zobowiązuje się do powiadomienia wierzyciela o fakcie jej odwołania.

 • Kiedy zostaną odwołane ustanowione zlecenia stałe?

  Zlecenia stałe zostaną odwołane z upływem okresu wypowiedzenia.