0

Bezwarunkowe 0 zł za:1

 • kartę do konta
 • prowadzenie Konta Osobistego
 • przelewy internetowe w zł
 • wypłaty ze wszystkich bankomatów w kraju

Nasze nagrody

Najlepsze Konto Osobiste
Najlepsze Konto Oszczędnościowe
Przyjazny Bank Newsweeka 2016

Twoje dodatkowe korzyści

0zł za prowadzenie konta, przelewy internetowe, kartę debetową, wypłaty z bankomatów w całej Polsce1
10zł zniżki miesięcznie w Orange: na rachunki lub doładowanie karty do telefonu2
3,5% oprocentowanie nominalne w skali roku na Koncie Oszczędnościowym3
Strefa Korzyści
Nie przegap okazji, zyskaj na promocjach z Orange Finanse4
Program rabatowy
Zakupy z Orange Finanse tańsze nawet o 55%5

Masz telefon komórkowy w Orange na abonament?

Nie chcesz płacić za usługi w swoim banku?
Sprawdź ile możesz zaoszczędzić w Orange Finanse.

Założenia: Symulacja rocznego bilansu korzystania z usług banku w okresie 1 roku zakłada 5 wypłat z bankomatów po 100 zł miesięcznie.
Dotyczy korzystania z konta indywidualnego w ramach oferty dla osób fizycznych.

Klienci Orange mogą zyskać jeszcze więcej!
Dodatkowo nawet 263 zł przez 12 miesięcy.

rozwiń
3,5% oprocentowanie nominalne w skali roku na Koncie Oszczędnościowym
Promocja „Dobry Start, zima 2017” skierowana jest do osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych, które w okresie od 03.02.2017r. do 20.04.2017r. włącznie złożą wniosek o otwarcie Konta Osobistego, wyrażą na wniosku zgody na przekazywanie danych osobowych wskazane w regulaminie promocji oraz zawrą na jego podstawie z Orange Finanse umowę o prowadzenie Konta Osobistego. W promocji nie może wziąć udziału osoba, która w okresie od dnia 2.10.2014 r. do momentu przystąpienia do promocji była posiadaczem dowolnego rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego w Orange Finanse. Osobie, która przystąpi do ww. promocji, jest mobilnym Klientem Orange lub Klientem Orange na kartę i otworzy Konto Oszczędnościowe w trakcie otwierania Konta Osobistego lub w okresie 60 dni kalendarzowych od daty otwarcia Konta Osobistego poprzez Serwis Transakcyjny Banku (pod warunkiem wyrażenia zgód marketingowych) – wniosek o otwarcie Konta Oszczędnościowego na promocyjnych warunkach zostanie udostępniony uczestnikowi promocji w Serwisie Transakcyjnym Banku w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od otwarcia Konta Osobistego – lub kontakt z infolinią Orange Finanse, zostanie włączone na Koncie Oszczędnościowym podwyższone oprocentowanie nominalne wynoszące 3,5% w skali roku przez okres maksymalnie 6 miesięcy od daty otwarcia Konta Oszczędnościowego (w przypadku uczestnika promocji przenoszącego numer do Orange przez okres maksymalnie 6 miesięcy od momentu przeniesienia numeru do Orange), dla środków do kwoty 10 000 zł. Jeżeli saldo środków zgromadzonych na rachunku będzie wyższe niż 10 000 zł, wówczas nadwyżka środków będzie oprocentowana zgodnie z Tabelą stóp procentowych dla osób fizycznych w Orange Finanse. Warunkiem otrzymania promocyjnego oprocentowania jest wykonanie w danym miesiącu kalendarzowym od otwarcia Konta Oszczędnościowego płatności bezgotówkowych Kartą Debetową na łączną kwotę co najmniej 300 zł. Uczestnik promocji może otworzyć w Banku tylko jedno Konto Oszczędnościowe na warunkach promocyjnych. Szczegółowe informacje dostępne w regulaminie promocji „Dobry Start, zima 2017”, dostępnym na www.orangefinanse.pl/regulaminy_dokumenty.phtml.
Kwota netto po uwzględnieniu podatku od dochodów kapitałowych
Zniżki na fakturach lub ekstra doładowanie Orange na kartę
Promocja „Super Bank dla Klientów Orange, zima 2017” skierowana jest do osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych, które od 03.02.2017r. do 20.04.2017 r. włącznie złożą wniosek o otwarcie Konta Osobistego, wyrażą na wniosku zgody na przekazywanie danych osobowych wskazane w regulaminie promocji oraz zawrą na jego podstawie z Orange Finanse umowę o prowadzenie Konta Osobistego. W ww. promocji nie może wziąć udziału osoba, która w okresie od 2.10.2014 r. do momentu przystąpienia do promocji była posiadaczem dowolnego rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego w Orange Finanse. Uczestnik ww. promocji otrzyma prawo do zwrotu 10 zł miesięcznie na Konto Abonenckie Orange, jeśli jest mobilnym Klientem Orange lub 10 zł miesięcznie na Konto Abonenckie na Kartę Orange, jeśli jest Klientem Orange na Kartę. Warunkiem otrzymania ww. zwrotu jest wykonanie w danym miesiącu kalendarzowym płatności bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300 zł. Zwrot będzie mógł być naliczany uczestnikowi promocji już w miesiącu, w którym otwarte zostało Konto Osobiste (po spełnieniu warunku płatności bezgotówkowych), oraz w maksymalnie 12 pełnych miesiącach kalendarzowych, liczonych od otwarcia Konta Osobistego, w których został spełniony warunek płatności bezgotówkowych, jeżeli jednocześnie uczestnik promocji posiada aktywne Konto Abonenckie w sieci Orange lub aktywne Konto Abonenckie na Kartę Orange z zastrzeżeniem warunku, że maksymalna liczba naliczonych zwrotów może wynosić 12. Pojedynczy naliczony zwrot zostanie wypłacony na Konto Abonenckie uczestnika promocji lub jako doładowanie w przypadku Klienta Orange na Kartę na Konto Abonenckie na Kartę Orange maksymalnie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełnione zostały warunki opisane w regulaminie promocji „Super Bank dla Klientów Orange, zima 2017”, dostępnym na www.orangefinanse.pl/regulaminy_dokumenty.phtml.
Kwota netto po uwzględnieniu podatku od dochodów kapitałowych.
Razem dodatkowych korzyści dla klientów Orange:
Klient, który przystąpił do promocji „Super Bank dla Klientów Orange, zima 2017” i spełnił jej warunki, może otrzymać zwroty w kwocie maksymalnie 120 zł łącznie, w okresie12 miesięcy.
Klient, który przystąpił do promocji „Dobry Start, zima 2017” i spełnił jej warunki, w tym otworzył i prowadził przez okres 6 miesięcy na warunkach promocyjnych Konto Oszczędnościowe, na którym zdeponował kwotę 10 000 zł., może otrzymać odsetki kapitałowe w kwocie 142,98 zł (po opodatkowaniu). Klienci którzy skorzystają z obu wyżej wymienionych promocji i spełnią wymagane złażenia opisane w regulaminach promocji w sumie maksymalnie mogą otrzymać 262,98 zł (po opodatkowaniu) po 12 miesiącach od dnia przystąpienia do tych promocji przy założeniu, że przystąpili do nich równocześnie.
143 zł
120 zł
263 zł
Zwiń
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny
Porównanie sporządzono w oparciu o dane dostępne na dzień 20.10.2016r.

Jak założyć konto w Orange Finanse?

W Salonie Orange

Znajdź salon
1. Udaj się do wybranej przez Ciebie placówki w celu złożenia wniosku. Doradca poprosi Cię o okazanie dokumentu tożsamości
2. Po weryfikacji Twojej tożsamości podpiszesz umowę
3. Aktywuj konto zgodnie z instrukcją w pakiecie aktywacyjnym
4. Kartę (jeśli została zamówiona), wyślemy na Twój adres korespondencyjny w ciągu maksymalnie 10 dni. Aktywuj kartę i nadaj jej PIN.

Online

Otwórz konto
1. Wypełnij wniosek o rachunek na stronie www.orangefinanse.pl
2. W ciągu dwóch dni roboczych skontaktuje się z Tobą kurier w celu dostarczenia umowy. Pamiętaj o przygotowaniu dokumentu w celu weryfikacji tożsamości. Podpisz umowę.
3. Aktywuj konto używając kodu aktywacyjnego, który otrzymasz SMS-em
4. Kartę (jeśli została zamówiona), wyślemy na Twój adres korespondencyjny w ciągu maksymalnie 10 dni. Aktywuj kartę i nadaj jej PIN.

W aplikacji mobilnej

Pobierz aplikację
1. Pobierz i zainstaluj aplikację mobilną Orange Finnase na swoim smartfonie.
2. Aby założyć konto wypełnij wniosek przez aplikację mobilną.
3. Aktywuj konto używając kodu aktywacyjnego, który otrzymasz SMS-em.
4. Kartę (jeśli została zamówiona), wyślemy na Twój ades korespondencyjny w ciągu maksymalnie 10 dni. Aktywuj kartę i nadaj jej PIN.

Infolinia

Zadzwoń na infolinię
1. Zadzwoń na infolinię w celu złożenia wniosku. Doradca poprosi Cię o podanie dancyh, potrzebnych do wypełnienia wniosku
2. W ciągu dwóch dni roboczych skontaktuje się z Tobą kurier w celu dostarczenia umowy. Pamiętaj o przygotowaniu dokumentu w celu weryfikacji tożsamości. Podpisz umowę.
3. Aktywuj konto zgodnie z instrukcją w pakiecie aktywacyjnym.
4. Kartę (jeśli została zamówiona), wyślemy na Twój ades korespondencyjny w ciągu maksymalnie 10 dni. Aktywuj kartę i nadaj jej PIN.

Skrócona tabela opłat i prowizji

konto osobiste - rodzaj czynności
otwarcie i prowadzenie rachunku (opłata miesięczna) 0,00 PLN
przelewy i usługi płatnicze
przelew w złotych polskich (nie dotyczy przelewów przelew własny, przelew SORBNET), w tym:
- przelew na numer telefonu lub profil facebookowy,
- przelew do ZUS, Urzedu Skarbowego lub innego organu podatkowego,
oraz przelew walutowy wewnętrzny
0,00 PLN
przelew własny 0,00 PLN
przelew z datą bieżąca na rachunek Odbiorcy zdefiniowanego --
przelew ekspresowy 5,00 PLN
wpłaty we wpłatomatach przy użyciu karty płatniczej w sieci mBank; Euronet; CashLine 0,00 PLN
miesięczna opłata za korzystanie z bankomatów na terenie kraju (wypłaty gotówkowe) 0,00 PLN
polecenie zapłaty (utworzenie, aktualizacja, realizacja, odwołanie, miesieczna opłata za korzystanie) 0,00 PLN
zlecenie stałe (zdefiniowanie, aktualizacja, realizacja, odwołanie) 0,00 PLN
korzystanie z usługi invoobill (opłata miesieczna) 0,00 PLN
dostarczenie miesięcznego wyciagu w formie elektronicznej 0,00 PLN
pakiet 30 powiadomień SMS (abonament miesięczny / SMS poza abonamentem)6 5,00 PLN / 0,35 PLN

Noty Prawne


Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny.

1 Szczegółowe informacje związane z Kontem Osobistym, dotyczące opłat, dostępne są w Taryfie prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse, dostępnej na www.orangefinanse.pl/tabela_oplat.phtml. To nie jest oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego. Orange Finanse: zdobywca pierwszego miejsca w rankingu Kont osobistych Bankier.pl styczeń 2017; zdobywca pierwszego miejsca w rankingu kont oszczędnościowych Comperia.pl czerwiec-wrzesień 2016; zdobywca nagrody „Przyjazny Bank Newsweeka - 2016”. Orange Finanse produkty bankowe dostarcza mBank S.A. Oddział Bankowości Mobilnej w Łodzi z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa

2 Promocja „Super Bank dla Klientów Orange, zima 2017” skierowana jest do osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych, które od 03.02.2017r. do 20.04.2017 r. włącznie złożą wniosek o otwarcie Konta Osobistego, wyrażą na wniosku zgody na przekazywanie danych osobowych wskazane w regulaminie promocji oraz zawrą na jego podstawie z Orange Finanse umowę o prowadzenie Konta Osobistego. W ww. promocji nie może wziąć udziału osoba, która w okresie od 2.10.2014 r. do momentu przystąpienia do promocji była posiadaczem dowolnego rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego w Orange Finanse. Uczestnik ww. promocji otrzyma prawo do zwrotu 10 zł miesięcznie na Konto Abonenckie Orange, jeśli jest mobilnym Klientem Orange lub 10 zł miesięcznie na Konto Abonenckie na Kartę Orange, jeśli jest Klientem Orange na Kartę. Warunkiem otrzymania ww. zwrotu jest wykonanie w danym miesiącu kalendarzowym płatności bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300 zł. Zwrot będzie mógł być naliczany uczestnikowi promocji już w miesiącu, w którym otwarte zostało Konto Osobiste (po spełnieniu warunku płatności bezgotówkowych), oraz w maksymalnie 12 pełnych miesiącach kalendarzowych, liczonych od otwarcia Konta Osobistego, w których został spełniony warunek płatności bezgotówkowych, jeżeli jednocześnie uczestnik promocji posiada aktywne Konto Abonenckie w sieci Orange lub aktywne Konto Abonenckie na Kartę Orange z zastrzeżeniem warunku, że maksymalna liczba naliczonych zwrotów może wynosić 12. Pojedynczy naliczony zwrot zostanie wypłacony na Konto Abonenckie uczestnika promocji lub jako doładowanie w przypadku Klienta Orange na Kartę na Konto Abonenckie na Kartę Orange maksymalnie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełnione zostały warunki opisane w regulaminie promocji „Super Bank dla Klientów Orange, zima 2017”, dostępnym na www.orangefinanse.pl/regulaminy_dokumenty.phtml

3 Promocja „Dobry Start, zima 2017” skierowana jest do osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych, które w okresie od 03.02.2017r. do 20.04.2017r. włącznie złożą wniosek o otwarcie Konta Osobistego, wyrażą na wniosku zgody na przekazywanie danych osobowych wskazane w regulaminie promocji oraz zawrą na jego podstawie z Orange Finanse umowę o prowadzenie Konta Osobistego. W promocji nie może wziąć udziału osoba, która w okresie od dnia 2.10.2014 r. do momentu przystąpienia do promocji była posiadaczem dowolnego rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego w Orange Finanse. Osobie, która przystąpi do ww. promocji, jest mobilnym Klientem Orange lub Klientem Orange na kartę i otworzy Konto Oszczędnościowe w trakcie otwierania Konta Osobistego lub w okresie 60 dni kalendarzowych od daty otwarcia Konta Osobistego poprzez Serwis Transakcyjny Banku (pod warunkiem wyrażenia zgód marketingowych) – wniosek o otwarcie Konta Oszczędnościowego na promocyjnych warunkach zostanie udostępniony uczestnikowi promocji w Serwisie Transakcyjnym Banku w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od otwarcia Konta Osobistego – lub kontakt z infolinią Orange Finanse, zostanie włączone na Koncie Oszczędnościowym podwyższone oprocentowanie nominalne wynoszące 3,5% w skali roku przez okres maksymalnie 6 miesięcy od daty otwarcia Konta Oszczędnościowego (w przypadku uczestnika promocji przenoszącego numer do Orange przez okres maksymalnie 6 miesięcy od momentu przeniesienia numeru do Orange), dla środków do kwoty 10 000 zł. Jeżeli saldo środków zgromadzonych na rachunku będzie wyższe niż 10 000 zł, wówczas nadwyżka środków będzie oprocentowana zgodnie z Tabelą stóp procentowych dla osób fizycznych w Orange Finanse. Warunkiem otrzymania promocyjnego oprocentowania jest wykonanie w danym miesiącu kalendarzowym od otwarcia Konta Oszczędnościowego płatności bezgotówkowych Kartą Debetową na łączną kwotę co najmniej 300 zł. Uczestnik promocji może otworzyć w Banku tylko jedno Konto Oszczędnościowe na warunkach promocyjnych. Szczegółowe informacje dostępne w regulaminie promocji „Dobry Start, zima 2017”, dostępnym na www.orangefinanse.pl/regulaminy_dokumenty.phtml.

4 Strefa Korzyści to specjalna Promocja dla Klientów, posiadających w Orange Finanse Konto Osobiste. Maksymalna wysokość jednorazowo naliczonego zwrotu nie może przekroczyć kwoty 760 zł. Jeżeli wartość należnego zwrotu przekroczy 760 zł wówczas kwota zwrotu przekraczająca limit nie jest naliczana i nie jest należna. Szczegółowe informacje w Regulaminie Promocji Strefy Korzyści, dostępnym na www.orangefinanse.com/regulaminy_dokumenty.phtml.

5 Szczegółowe informacje dot. Programu Rabatowego dostępne na www.orangefinanse.pl/program_rabatowy.phtml.

6 Niewykorzystane SMSy nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy.
Orange Finanse usługi bankowe dostarcza mBank S.A. Oddział Bankowości Mobilnej w Łodzi z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa.

Najczęściej zadawane pytania

 • Jak wpłacać pieniądze na rachunek Konto Oszczędnościowe i Konto Osobiste?

  Najwygodniej jest zlecić przelew pensji na rachunek w Orange Finanse. Aby to zrobić wystarczy przedstawić w dziale kadr Twojej firmy stosowne oświadczenie. Gotówkę na konto w Orange Finanse można wpłacać we wpłatomacie mBanku, na poczcie lub w oddziale innego banku (od tej operacji zarówno Poczta Polska, jak i banki pobierają najczęściej prowizję) - wtedy numer rachunku w Orange Finanse wpisujemy na specjalnym miejscu w druku złożenia dyspozycji.

 • Czy korzystanie z serwisu transakcyjnego w smartfonie w przeglądarce internetowej poza Wi-Fi, będzie konsumowało transfer danych Klienta?

  Tak. Za darmo Klient korzysta jedynie z aplikacji mobilnej w sieci Orange.

 • Jak długo czekać na aktywację konta?

  • Jeśli wybrałeś podpisanie umowy o konto za pomocą przelewu z rachunku w innym banku, aktywację konta wykonasz w momencie, gdy otrzymasz potwierdzenie z banku o udanym procesie weryfikacji danych oraz po otrzymaniu tymczasowego pakietu aktywacyjnego w formie SMSa.
  • Jeśli wybrałeś podpisanie umowy o konto za pośrednictwem kuriera, sprawdź status przesyłki kurierskiej na stronie http://www.siodemka.com/statusy.php. Po wizycie kuriera, bank aktywuje Twoje konto w ciągu 3 dni roboczych od czasu otrzymania umowy od firmy kurierskiej – w razie problemów prosimy o kontakt pod numerem (+48 42) 19 300.
  • Jeśli wybrałeś podpisanie umowy w salonie Orange, bank aktywuje Twoje konto w ciągu 3 dni roboczych od czasu przekazania dokumentów z salonu do banku – w razie problemów prosimy o kontakt pod numerem (+48 42) 19 300.
 • Kto może posiadać Konto Osobiste?

  Posiadaczem Konta Osobistego może być każda osoba posiadająca polskie obywatelstwo, o pełnej zdolności do czynności prawnych (ukończone 18 lat), będąca rezydentem posiadającym obywatelstwo polskie, osoba pełnoletnia – rejestrowana jest wyłącznie na podstawie dowodu osobistego. Rachunek jest prowadzony indywidualnie. Klient może posiadać maksymalnie jedno Konto Osobiste. Osoba niepełnoletnia może otworzyć rachunek w Orange Finanse, jeśli ukończyła 13 lat. W ofercie mamy dla niej rachunek Konto Osobiste 13+ wraz z bezpłatną kartą debetową.

 • Ile kosztuje otwarcie i prowadzenie Konta Osobistego w Orange Finanse?

  Za otwarcie i prowadzenie konta Orange Finanse nie pobiera żadnych opłat.

 • Czy otwierając konto w Orange Finanse trzeba zamknąć konto w innym banku?

  Nie. Jeśli jednak Orange Finanse stanie się Twoim podstawowym bankiem, wówczas warto rozważyć likwidację rachunku w innym banku, aby nie płacić prowizji i opłat.

 • Czy muszę być Klientem Orange, aby założyć Konto Osobiste w Orange Finanse?

  Nie, z oferty Orange Finanse mogą korzystać Klienci wszystkich operatorów komórkowych.

 • Jak otworzyć Konto Osobiste?

  Konto w Orange Finanse można otworzyć:

  • za pośrednictwem strony: www.orangefinanse.com
  • w aplikacji mobilnej
  • za pośrednictwem Infolinii pod numerem (+48 42) 19 300
  • w Salonie Orange
 • Co powinien zrobić Klient w przypadku zapomnienia bądź zgubienia ID i hasła do serwisu transakcyjnego?

  Klient powinien zadzwonić pod numer (+48 42) 19 300 i zamówić nowy pakiet aktywacyjny, którym będzie musiał zalogować się tak samo jak podczas pierwszego logowania i ustanowić docelowe hasło. Klient może również odblokować dostęp do serwisu transakcyjnego z poziomu aplikacji mobilnej.

 • Jakie muszę mieć minimalne dochody, aby otworzyć konto w Orange Finanse?

  Orange Finanse nie wymaga deklaracji minimalnych dochodów i nie uzależnia od nich otwarcia rachunku. W Banku nie ma również obowiązku dokonywania regularnych wpłat na rachunek.

 • Ile kont mogę otworzyć w Orange Finanse?

  Teraz każdy pełnoletni Klient Orange Finanse może posiadać 1 rachunek Konto Osobiste oraz 1 rachunek Konto Osobiste 13+. Klienci w wieku 13 - 18 lat mogą posiadać tylko jeden rachunek – Konto Osobiste 13+. Nowy rachunek nie oznacza nowych kodów dostępów. Listę wszystkich rachunków można zobaczyć po zalogowaniu się do serwisu transakcyjnego Orange Finanse za pomocą dotychczasowego loginu i hasła.

 • W jaki sposób mogę otworzyć kolejne konto w Orange Finanse?

  Klient może być posiadaczem 1 konta bieżącego danego typu w Orange Finanse oraz 4 Kont Oszczędnościowych. Otwieranie kolejnych rachunków w Banku odbywa się za pośrednictwem infolinii lub poprzez wniosek w serwisie transakcyjnym Orange Finanse.

 • Jak wypowiedzieć umowę rachunku w Orange Finanse?

  Umowę rachunku zawartą z Bankiem można wypowiedzieć w całości lub w części dotyczącej wskazanego na wniosku rachunku, składając dyspozycję:

  A. w serwisie transakcyjnym
  Po zalogowaniu się do systemu transakcyjnego należy z menu wybrać opcję:

  • Oferta dla Ciebie → Oferta Bankowa →  Usługi → Wypowiedzenie rachunku

  lub

  •    Oferta dla Ciebie → Oferta Bankowa →  Usługi → Dyspozycje → Wniosek o wypowiedzenie umowy

   

  B. u Konsultanta Infolinii
  Należy skontaktować się z konsultantem Infolinii pod numerem telefonu +  48  42 19 300 z telefonów stacjonarnych w Polsce, z telefonów stacjonarnych i komórkowych z całego świata. Po dokonaniu identyfikacji tożsamości konsultant przyjmie dyspozycję wypowiedzenia umowy rachunku.

  C. poprzez przesłanie własnoręcznie napisanego wypowiedzenia umowy na adres korespondencyjny banku
  Wypowiedzenie powinno zawierać: imię i nazwisko posiadacza/posiadaczy rachunku, numer PESEL posiadacza/posiadaczy, numer rachunku do przelania środków pozostałych na zamykanym rachunku, tryb w jakim ma być rozwiązana umowa (np. miesięczny). Podpis złożony na wypowiedzeniu powinien być zgodny ze wzorem podpisu posiadanym przez Bank widniejącym na Umowie lub Oświadczeniu o zmianie nazwiska, Formularzu zmiany wzoru podpisu, jeżeli taki dokument był składany. Jeśli podpis nie będzie zgodny, dyspozycja nie zostanie zrealizowana.
  Istnieje możliwość potwierdzenia własnoręczności złożonego podpisu na wypowiedzeniu przez upoważniony do tego podmiot. Szczegółowe zasady dotyczące poświadczania podpisu dostępne są u konsultanta Infolinii.

 • Ile wynosi termin wypowiedzenia?

  Wypowiedzenie umowy może zostać złożone w każdym czasie pod warunkiem spełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy. 

  Standardowo odbywa się z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia

 • Od kiedy liczony jest termin wypowiedzenia?

  Termin wypowiedzenia Umowy przez Posiadacza Rachunku liczony jest w przypadku wypowiedzenia złożonego:

  • w formie pisemnej - od dnia doręczenia wypowiedzenia do Banku, 
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Banku - od dnia złożenia wniosku o wypowiedzenie Umowy w serwisie transakcyjnym Banku,
  • za pośrednictwem Infolinii - od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy za pośrednictwem Infolinii.
 • Czy należy wskazać rachunek do przelewu środków? Co się stanie jeśli tego nie zrobię?

  Środki pieniężne przelewane są na wskazany przez klienta rachunek bankowy. Jeśli rachunek do przelania środków nie zostanie podany lub podany nr okaże się nieprawidłowy to saldo rachunku, od dnia upływu terminu wypowiedzenia, staje się nieoprocentowanym depozytem. Zwrot takich środków może nastąpić po złożeniu dyspozycji za pośrednictwem konsultanta Infolinii jeżeli osoba nadal posiada relacje z Bankiem.

  Jeżeli osoba nie posiada relacji z Bankiem niezbędne jest przesłanie w tej sprawie pisma na adres Banku z informacją o numerze rachunku bankowego, na który mają zostać przekazane środki. Podpis złożony na przesłanej dyspozycji powinien być zgodny ze wzorem podpisu posiadanym przez mBank widniejącym na Umowie lub Oświadczeniu o zmianie nazwiska, Formularzu zmiany wzoru podpisu, jeżeli taki dokument był składany. Jeśli podpis nie będzie zgodny, dyspozycja nie zostanie zrealizowana.