Przykład reprezentatywny dla Karty Kredytowej, sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy o kredycie konsumenckim: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) 11,76%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 3 400 zł, całkowita kwota do zapłaty 3 699,46 zł, oprocentowanie nominalne zmienne 10% w skali roku, całkowity koszt kredytu 299,46 zł (w tym opłata za wydanie karty 30 zł, odsetki 269,46 zł), czas obowiązywania umowy – 12 miesięcy. Kalkulacja dokonana na dzień 01.08.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Koszty Kredytu

Karta Kredytowa
MasterCard
RRSO 11,76%

Swobodne zakupy w sklepach
i w Internecie

Oprocentowanie i wybrane opłaty

karta kredytowa oprocentowanie, opłaty i prowizje
oprocentowanie kredytu na rachunku karty 10%
wydanie karty 30,00 PLN
opłata roczna, pobierana po zakończeniu każdego roku użytkowania karty głównej 70,00 PLN
opłata nie bedzie pobrana, jeżeli roczna wartość lub ilość transakcji bezgotówkowych (włączając przelewy z rachunku karty kredytowej) za ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum: 12 000 PLN lub 240 transakcji
wydanie duplikatu karty 0,00 PLN
prowizja od transakcji bezgotówkowych 0,00 PLN
wypłata gotówki we wszystkich bankomatach i oddziałach banków na terenie kraju oraz za granicą1 5,00%, min. 10,00 PLN
sprawdzenie dostępnego limitu kredytowego w bankomacie 5,00 PLN
przelew z rachunku karty kredytowej 5,00%, min. 4,00 PLN
przelew do ZUS, Urzędu Skarbowego, innych organów podatkowych 2,5% min. 4,00 PLN
ubezpieczenie Spłaty Karty Plus2 0,50% miesięcznie od salda zadłużenia
ubezpieczenie "Twoje OC i Twoja Podróż" (opłata miesięczna)3 11,99 PLN
ekspresowa wysyłka karty 25,00 PLN
zmiana PIN 0,00 PLN
przekroczenie limitu karty 0,00 PLN
powiadomienie mailowe lub komunikat w serwisie transakcyjnym o zadłużeniu przeterminowanym4 8,00 PLN
zmiana daty końca cyklu rozliczeniowego5 0,00 PLN
wyciąg elektroniczny 0,00 PLN
uruchomienie usługi Spłaty na Raty 0,00 PLN
oprocentowanie usługi Spłaty na raty w Karcie Kredytowej 10% PLN
Przelew w ramach usługi Płacę z Orange 0,00 PLN

Najczęściej zadawane pytania

 • Czy kartę można spłacać automatycznie?

  Tak. Automatyczną spłatę kwoty minimalnej lub całości zadłużenia możesz ustawić w trakcie wnioskowania o kartę kredytową, a także później, w serwisie transakcyjnym Orange Finanse lub pod numerem (+48 42) 19 300. Nie musisz wówczas pamiętać o spłacie karty, a jedynie o zapewnieniu do godziny 20:00 wymaganej kwoty (podanej na wyciągu) na rachunku do spłaty karty.

 • Czym jest i jak działa Usługa Spłaty na Raty?

  Usługa Spłaty na Raty jest możliwa do uruchomienia wyłącznie w momencie składania wniosku o Kartę Kredytową wraz z Szybką gotówką z limitu karty. Z usługi tej można skorzystać  w przypadku, w którym Klient  chce skorzystać z przyznanego limitu jeszcze przed otrzymaniem Karty Kredytowej tzn. jeżeli Klient chce, aby przelano mu dedykowaną kwotę na konto jeszcze przed wysłaniem karty, to może tę kwotę spłacić w wygodnych  ratach.To bardzo wygodna forma spłaty Karty Kredytowej i tani sposób finansowania zarówno codziennych zakupów, jak i większych, niezaplanowanych wydatków. Usługa umożliwia Klientowi wybór kwoty i liczby rat, w jakich chce spłacić zadłużenie na swojej Karcie Kredytowej. Minimalna kwota jaką można rozłożyć na raty to 300 zł i nie może ona przekroczyć 80% limitu karty. Minimalna liczba rat to 3, a maksymalna 60 (5 lat).

 • Czym jest Ubezpieczenie „Twoje OC i Twoja Podróż”?

  Jest to dodatkowe ubezpieczenie, o które można zawnioskować przy okazji wnioskowania o Kartę Kredytową. Ubezpieczonym jest Posiadacz karty wraz z nie więcej niż dwiema osobami towarzyszącymi w wieku do 70 lat odbywający podróż zagraniczną. Ubezpieczenia „Twoje OC i Twoja Podróż” obejmuje wszystkie kraje świata z wyłączeniem państw i terytoriów objętych wojną.

  Ubezpieczenie wycofane ze sprzedaży od 17.04.2018 r.

  Zakres ubezpieczenia obejmuje:

  • Koszty leczenia za granicą
  • Natychmiastową Pomoc Assistance i Transport medyczny
  • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków z tytułu Trwałego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku i śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  • Pobyt w szpitalu
  • Opóźnienie dostarczenia bagażu podróżnego
  • Utratę lub uszkodzenie bagażu podróżnego
  • Opóźnienie odlotu
  • Rabunek rzeczy osobistych
  • Odwołanie lub skrócenie podróży
  • OC w życiu prywatnym
 • Ile kosztuje wypłata gotówki z karty kredytowej?

  W przypadku wypłaty gotówki z bankomatu przy użyciu karty kredytowej Klient nie korzysta z tzw. okresu bezodsetkowego, czyli oprocentowanie jest naliczane od chwili wypłaty. Dodatkowo sama czynność wypłaty gotówki z bankomatu przy użyciu karty kredytowej jest płatna (zgodnie z taryfą prowizji i opłat).

 • Czym jest Karta Kredytowa?

  Karta kredytowa jest bardzo wygodnym narzędziem wykorzystywanym zarówno do codziennych zakupów, jak i w przypadku niespodziewanych wydatków. Karta pozwala na dokonywanie zakupów w sklepach i Internecie w ramach przyznanego limitu kredytowego. Spłaty karty można dokonywać ręcznie lub skorzystać z opcji automatycznej spłaty.

  Raz w miesiącu bank sumuje wszystkie transakcje i wysyła posiadaczowi karty wyciąg, informując jednocześnie o kwocie wykorzystanego limitu.

  Okres rozliczeniowy karty kredytowej wynosi 30 dni. W tym czasie Klient korzysta z karty dokonując nią płatności, realizując przelewy z karty, czy wypłacając gotówkę z bankomatów. Następnie, na podstawie historii operacji na karcie kredytowej, przygotowany jest wyciąg. W dniu generowania wyciągu kończy się okres rozliczeniowy. Od dnia wystawienia wyciągu Klient ma jeszcze 24 dni (tzw. Grace Period lub okres bezodsetkowy) na spłatę minimum 5% kwoty wskazanej na wyciągu. Jeżeli spłata wyniesie 100% (za płatności dokonane kartą i przelewy), Klient nie będzie miał naliczonych odsetek, w takim przypadku faktyczny maksymalny czas przez jaki Klient może korzystać z nieoprocentowanego kredytu na karcie to nawet 54 dni. Wtedy obowiązuje zasada – Ile wydajesz, tyle oddajesz.

  Zasada ta obowiązuje tylko od transakcji bezgotówkowych (płatność w sklepie, w Internecie, przelew). Jeżeli Klient skorzysta z wypłaty gotówki z bankomatu – począwszy od dnia dokonania transakcji będą naliczały się odsetki.

  Należy pamiętać, że jeżeli data generowania wyciągu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wyciąg generowany jest w najbliższym dniu roboczym i automatyczna spłaty karty również jest dokonywana w dniu roboczym (data ta zawsze jest wskazana na wyciągu).

 • Jak aktywować Kartę Kredytową?

  Aby samodzielnie aktywować kartę wystarczy zalogować się do systemu transakcyjnego Orange Finanse, wybrać z menu "karty", następnie kliknąć w wizerunek karty, którą chcesz aktywować.

  System poprosi Cię o podanie numeru karty, którą chcesz aktywować. Wpisz numer, który widnieje na otrzymanej karcie. Następuje weryfikacja wpisanego przez Ciebie numeru karty, a następnie system poprosi Cię o nadanie nowego kodu PIN. Po dwukrotnym wpisaniu PIN, otrzymasz hasło SMS potwierdzające aktywację karty i nadanie PIN. Po poprawnym przepisaniu hasła SMS do serwisu transakcyjnego, pojawi się komunikat informujący, że operacja została przeprowadzona prawidłowo.

  Kartę można aktywować również pod numerem (+48 42) 19 300.

 • Czym jest Ubezpieczenie Spłaty Karty Plus?

  Ubezpieczenie Spłaty Karty Plus jest dodatkowym Ubezpieczeniem, o które wnioskuje Klient w chwili wnioskowania o Kartę Kredytową. Ubezpieczenie Spłaty Karty to zabezpieczenie siebie i bliskich przed koniecznością spłaty karty w przypadku nieprzewidzialnych zdarzeń losowych. Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące zdarzenia ubezpieczeniowe:

  • śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jeżeli nastąpiła w okresie 180 dni kalendarzowych od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku,
  • całkowitą i trwałą niezdolność do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
  • czasową niezdolność do pracy spowodowaną pobytem w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

  Suma ubezpieczenia z tytułu:

  • śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz całkowitej i trwałej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku jest równa saldu zadłużenia pozostającego do spłaty na rzecz banku w dniu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, nie więcej niż 105% przyznanego limitu kredytowego,
  • czasowej niezdolności do pracy spowodowanej pobytem w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku jest równa 12 minimalnym kwotom spłaty należnym z tytułu zawartej Umowy o korzystanie z karty w okresie ubezpieczenia, po dniu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, nie więcej niż 60% przyznanego limitu kredytowego.

  Suma ubezpieczenia ustalana jest na roczne okresy ubezpieczenia liczone od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej lub rocznicy jej rozpoczęcia w odniesieniu do danego Ubezpieczonego.

  Wysokość opłaty wynosi 0,50% od salda zadłużenia. Wartość należnej opłaty naliczana jest z dołu, w dniu generowania wyciągu. Jeśli Klient zrezygnuje z Ubezpieczenia Gwarancja Spłaty zadłużenia w trakcie trwania cyklu rozliczeniowego to po jego zakończeniu opłaty w ogóle się nie naliczy (nawet za te dni, kiedy Klient był objęty ubezpieczeniem).

 • Jak działa podwyższenie limitu karty kredytowej?

  Klient, który posiada już kartę kredytową może wnioskować o zwiększenie dostępnego limitu kredytowego za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Orange Finanse w sekcji dedykowanej karcie, którą znajdziesz klikając kolejno w przyciski „moje finanse”, „karty”. Zmiany limitów można dokonać również telefonicznie pod numerem (+48 42) 19 300. Maksymalny limit, jaki Klient może posiadać na karcie kredytowej to 20 000 zł. Za zwiększenie limitu nie jest pobierana dodatkowa prowizja.

 • Co to jest transakcja gotówkowa i bezgotówkowa?

  Transakcja gotówkowa to wypłata z bankomatu. Wszystkie pozostałe transakcje dokonywane przy użyciu karty, takie jak: płatność w sklepie, przez Internet oraz przelewy z rachunku karty kredytowej to transakcje bezgotówkowe.