Karta Debetowa MasterCard

Płacę kartą na zakupach i zyskuję zniżki
 • 0zł za wydanie i korzystanie z Karty Debetowej MasterCard1
 • 0zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w kraju 1
 • Obniżaj fakturę i zyskuj dodatkowe doładowanie od Orange
 • W Orange Finanse wydajemy wyłącznie karty płatnicze (debetowe i kredytowe) organizacji MasterCard.

Dodatkowe korzyści

 • Naklejka zbliżeniowa do płacenia - Zamów naklejkę MasterCard Debit po zalogowaniu do bankowości internetowej
 • 10zł zniżki na fakturach Orange lub 10zł extra doładowania na kartę Wystarczy min. 300zł płatności kartą debetową na zakupach2
 • Pogram rabatowy oraz Strefa Korzyścido 55% zniżki w wybranych sieciach sklepowych oraz zwrot części wydanych środków na konto3,4

Funkcje karty

 • Transakcja stykowa – chip/pasek magnetyczny (transakcje w terminalach punktów usługowo-handlowych, a także w bankomatach oraz placówkach banków, oznaczonych logo MasterCard)
 • Transakcja zbliżeniowa
 • Transakcja bez fizycznego użycia karty (MO/TO)
 • Transakcja internetowa

Aktywuj teraz

Zaloguj się do banku, wybierz zakładkę MOJE FINANSE, następnie KARTY i kliknij w wizerunek karty którą chcesz aktywować. Dalej postępuj zgodnie z informacjami na ekranie. Kartę możesz aktywować także dzwoniąc na infolinię: (+48) 42 19 300.

Sposób wnioskowania

Nie jestem Klientem Orange Finanse

1 Otwórz Konto Osobiste o kartę i naklejkę, możesz zawnioskować w trakcie otwierania konta
2 Kartę otrzymasz pocztą wraz z dołączonym listem informującym o sposobie aktywacji karty

Jestem Klientem Orange Finanse

1Kartę, również w wersji naklejki, zamówisz wygodnie przez internet lub za pośrednictwem Infolinii pod numerem (+48 42) 19 300
2 Kartę otrzymasz pocztą wraz z dołączonym listem informującym o sposobie aktywacji karty

Skrócona tabela opłat i prowizji

karta debetowa - rodzaj czynności opłaty / prowizje
wydanie lub odnowienie Karty Debetowej MasterCard bądź duplikatu karty 0,00 PLN
miesięczna opłata za korzystanie z karty 0,00 PLN
prowizja od transakcji bezgotówkowych 0,00 PLN
miesięczna opłata za korzystanie z bankomatów na terenie kraju (wypłaty gotówkowe) 0,00 PLN
wypłata gotówki w bankomatach na terenie kraju lub kasie sklepu – MasterCard CashBack 0,00 PLN
wypłata gotówki w bankomatach za granicą lub oddziałach banków na terenie kraju i za granicą5 10,00 PLN
sprawdzenie salda w bankomacie na terenie kraju 5,00 PLN
zmiana PIN 2,00 PLN
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny.

1 Szczegółowe informacje związane z Kontem Osobistym, dotyczące opłat, dostępne są w Taryfie prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse, dostępnej na www.orangefinanse.pl/tabela_oplat.phtml

2 Promocja „Super Bank dla Klientów Orange, zima 2017” skierowana jest do osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych, które od 03.02.2017r. do 20.04.2017 r. włącznie złożą wniosek o otwarcie Konta Osobistego, wyrażą na wniosku zgody na przekazywanie danych osobowych wskazane w regulaminie promocji oraz zawrą na jego podstawie z Orange Finanse umowę o prowadzenie Konta Osobistego. W ww. promocji nie może wziąć udziału osoba, która w okresie od 2.10.2014 r. do momentu przystąpienia do promocji była posiadaczem dowolnego rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego w Orange Finanse. Uczestnik ww. promocji otrzyma prawo do zwrotu 10 zł miesięcznie na Konto Abonenckie Orange, jeśli jest mobilnym Klientem Orange lub 10 zł miesięcznie na Konto Abonenckie na Kartę Orange, jeśli jest Klientem Orange na Kartę. Warunkiem otrzymania ww. zwrotu jest wykonanie w danym miesiącu kalendarzowym płatności bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300 zł. Zwrot będzie mógł być naliczany uczestnikowi promocji już w miesiącu, w którym otwarte zostało Konto Osobiste (po spełnieniu warunku płatności bezgotówkowych), oraz w maksymalnie 12 pełnych miesiącach kalendarzowych, liczonych od otwarcia Konta Osobistego, w których został spełniony warunek płatności bezgotówkowych, jeżeli jednocześnie uczestnik promocji posiada aktywne Konto Abonenckie w sieci Orange lub aktywne Konto Abonenckie na Kartę Orange z zastrzeżeniem warunku, że maksymalna liczba naliczonych zwrotów może wynosić 12. Pojedynczy naliczony zwrot zostanie wypłacony na Konto Abonenckie uczestnika promocji lub jako doładowanie w przypadku Klienta Orange na Kartę na Konto Abonenckie na Kartę Orange maksymalnie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełnione zostały warunki opisane w regulaminie promocji „Super Bank dla Klientów Orange, zima 2017”, dostępnym na www.orangefinanse.pl/regulaminy_dokumenty.phtml

3 Strefa Korzyści to specjalna Promocja dla Klientów, posiadających w Orange Finanse Konto Osobiste. Maksymalna wysokość jednorazowo naliczonego zwrotu nie może przekroczyć kwoty 760 zł. Jeżeli wartość należnego zwrotu przekroczy 760 zł wówczas kwota zwrotu przekraczająca limit nie jest naliczana i nie jest należna. Szczegółowe informacje w Regulaminie Promocji Strefy Korzyści, dostępnym na www.orangefinanse.pl/regulaminy_dokumenty.phtml.

4 Szczegółowe informacje dot. Programu Rabatowego dostępne na www.orangefinanse.pl/program_rabatowy.phtml.

5 Transakcja może być wykonana dowolną kartą z oferty dla Klientów indywidualnych. Transakcja musi zostać rozliczona w danym miesiącu kalendarzowym. Transakcja bezgotówkowa jest: płatność karta w sklepie, zamówienie pocztowe / telefoniczne, płatność internetowa, usługa Płace z Orange z karty kredytowej.

Opłata interchange dla kart debetowych Orange Finanse wynosi 0,2 % wartości transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

 • Czy muszę posiadać kartę do Konta Osobistego?

  Posiadanie karty nie jest obowiązkowe, kartę debetową MasterCard 13+ można jednak otrzymać za 0zł. Dlatego też zachęcamy do wzięcia o kart już w trakcie wnioskowania o Konto Osobiste 13+. Kartę możesz zamówić również w serwisie transakcyjnym Orange Finanse

 • Co to jest MasterCard CashBack i ile kosztuje?

  CashBack to możliwość wypłaty gotówki w kasie sklepu przy okazji zakupów (maksymalnie do 500 zł przy pojedynczej transakcji). Usługa jest bezpłatna i dostępna dla debetowych kart plastikowych (nie dotyczy naklejek).

 • Na czym polega technologia MasterCard® PayPass™?

  Dzięki MasterCard PayPass™ możesz płacić kartą w sklepach zbliżeniowo - poprzez przyłożenie karty do terminala płatniczego. Wystarczy, że po wprowadzeniu kwoty przez sprzedawcę, zbliżysz kartę do czytnika i gotowe! Tylko płatności na kwoty powyżej 50 zł wymagają wpisania kodu PIN. Płatności zbliżeniowe są dostępne na wszystkich kartach w Orange Finanse.

 • Jakie bankomaty są bezpłatne dla Klientów Orange Finanse?

  Gotówkę można bezpłatnie wypłacać ze wszystkich bankomatów krajowych. Zgodnie z Taryfą opłat i prowizji za wypłaty z bankomatów nie będzie pobierana w danym miesiącu opłata (w wysokości 5 zł) pod warunkiem dokonania w poprzednim miesiącu co najmniej 5 płatności dowolną kartą Orange Finanse. Jeśli w danym miesiącu nie skorzystasz z wypłaty z bankomatu, opłata również nie zostanie pobrana.

 • Ile kart debetowych można mieć maksymalnie do jednego konta w Orange Finanse?

  Jeśli posiadasz w Orange Finanse Konto Osobiste, możesz mieć jednocześnie Kartę Debetową MasterCard i Kartę Debetową MasterCard Naklejka.

  Jeśli posiadasz w Orange Finanse Konto Osobiste 13+, możesz mieć jednocześnie Kartę Debetową MasterCard 13+ i Kartę Debetową MasterCard Naklejka.

  Jeśli posiadasz w Orange Finanse Konto Osobiste i Konto Osobiste 13+, możesz mieć jednocześnie Kartę Debetową MasterCard, Kartę Debetową MasterCard 13+ i dwie Karty Debetowe MasterCard Naklejka do każdego z kont.

 • W jaki sposób aktywować kartę?

  Aby samodzielnie aktywować kartę wystarczy zalogować się do serwisu transakcyjnego, Orange Finanse wybrać w menu "karty", następnie kliknąć w wizerunek karty, którą chcesz aktywować.

  System poprosi Cię o podanie numeru karty, którą chcesz aktywować. Wpisz numer, który widnieje na otrzymanej karcie. Następuje weryfikacja wpisanego przez Ciebie numeru karty, a następnie system poprosi Cię o nadanie nowego kodu PIN. Po dwukrotnym wpisaniu PIN, otrzymasz hasło SMS potwierdzające aktywację karty i nadanie PIN. Po poprawnym przepisaniu hasła SMS do serwisu transakcyjnego, pojawi się komunikat informujący, że operacja została przeprowadzona prawidłowo. Kartę można aktywować również pod numerem (+48 42) 19 300.

 • Co zrobić w przypadku zagubienia lub kradzieży karty?

  Należy jak najszybciej zastrzec kartę. Możesz to zrobić w aplikacji mobilnej, w serwisie transakcyjnym Orange Finanse lub pod numerem (+48 42) 19 300.

 • Na co zwracać uwagę, płacąc kartą przez internet?

  • Podając informacje o karcie na stronach internetowych, zachowaj rozwagę.
  • Sprawdzaj wiarygodność serwisów, weryfikuj ofertę, warunki dokonania transakcji oraz reklamacji.
  • Zapoznaj się z regulaminem sklepu internetowego, zwracając szczególną uwagę na regulaminy stron i ich zapisy dotyczące pobieranych opłat (np. cykliczne opłaty za uczestnictwo, opłaty abonamentowe, możliwość rezygnacji z uczestnictwa).
  • Przed dokonaniem transakcji upewnij się, że transmisja danych odbędzie się w bezpiecznym połączeniu: w oknie przeglądarki internetowej szukaj symbolu kluczyka lub kłódki, gwarantującego, że sesja jest szyfrowana specjalnym protokołem SSL, pozwalającym na bezpieczną komunikację; sprawdź, czy adres strony internetowej zaczyna się od https, co oznacza szyfrowany protokół, zapewniający bezpieczne połączenie z serwerem.
 • Co to jest transakcja gotówkowa i bezgotówkowa?

  Transakcja gotówkowa to wypłata z bankomatu. Wszystkie pozostałe transakcje dokonywane przy użyciu karty, takie jak: płatność w sklepie, przez Internet oraz przelewy z rachunku karty kredytowej to transakcje bezgotówkowe.

 • Jakie są różnice pomiędzy kartą debetową a naklejką?

  Naklejka jest rodzajem karty debetowej, którą możesz przykleić np. na telefonie, czy portfelu, żeby wygodnie dokonywać płatności. Przy pomocy naklejki nie wypłacisz gotówki z bankomatu i działa ona tylko przy tych terminalach płatniczych, które obsługują płatności zbliżeniowe PayPass.

 • Jak chronić swój PIN do karty?

  Pamiętaj o poniższych zasadach:

  • unikaj łatwych do przewidzenia kombinacji cyfr,
  • zapamiętaj swój kod PIN,
  • pamiętaj o okresowej zmianie kodu PIN, w szczególności po powrocie z wyjazdu zagranicznego,
  • używaj różnych kodów PIN dla różnych kart,
  • zasłaniaj klawiaturę podczas wprowadzania kodu PIN w bankomacie lub w trakcie płatności w punkcie usługowo-handlowym.