Karta do konta

Płacę kartą na zakupach i zyskuję zniżki
 • 0zł za wydanie i korzystanie z karty, za wypłaty ze wszystkich bankomatów w kraju1
 • 190zł za płatności bez portfela telefonem 2,4

Twoje korzyści

Płatności telefonem wygodniejsze niż kiedykolwiek. Szybko i bezpiecznie zapłacisz za zakupy wszędzie tam gdzie przyjmowane są płatności zbliżeniowe MasterCard.
Korzystaj płatności zbliżeniowych telefonem
150zł zniżki rocznie na fakturach Orange. Za wydanie min. 300 zł w miesiącu otrzymasz 10 zł nagrody. Dodatkowo po spełnieniu warunku otrzymasz bonus 30 zł. W ciągu roku możesz oszczędzić do 150 zł.2
40zł specjalnie dla Ciebie.
Korzystaj z płatności zbliżeniowych telefonem i zyskaj nawet 40zł zwrotu na konto4.

Sposób wnioskowania

Nie jestem Klientem Orange Finanse

1 Otwórz Konto Osobiste o kartę i naklejkę, możesz zawnioskować w trakcie otwierania konta
2 Kartę otrzymasz pocztą wraz z dołączonym listem informującym o sposobie aktywacji karty

Jestem Klientem Orange Finanse

1Kartę, również w wersji naklejki, zamówisz wygodnie przez internet lub za pośrednictwem Infolinii pod numerem (+48 42) 19 300
2 Kartę otrzymasz pocztą wraz z dołączonym listem informującym o sposobie aktywacji karty

Aktywuj teraz

Zaloguj się do banku, wybierz zakładkę MOJE FINANSE, następnie KARTY i kliknij w wizerunek karty którą chcesz aktywować. Dalej postępuj zgodnie z informacjami na ekranie. Kartę możesz aktywować także dzwoniąc na infolinię: (+48) 42 19 300.

Karta do konta 13+

Karta Debetowa MasterCard 13+ dla młodzieży, pozwoli dorastającym dzieciom stopniowo wejść w mobilny świat finansów. Karta gwarantuje bezpieczeństwo, wygodę i kontrolę finansową Twoich dzieci.

Sprawdź

Skrócona tabela opłat i prowizji

karta debetowa - rodzaj czynności opłaty / prowizje
wydanie lub odnowienie Karty Debetowej MasterCard bądź duplikatu karty 0,00 PLN
miesięczna opłata za korzystanie z karty 0,00 PLN
prowizja od transakcji bezgotówkowych 0,00 PLN
miesięczna opłata za korzystanie z bankomatów na terenie kraju (wypłaty gotówkowe) 0,00 PLN
wypłata gotówki w bankomatach na terenie kraju lub kasie sklepu – MasterCard CashBack 0,00 PLN
wypłata gotówki w bankomatach za granicą lub oddziałach banków na terenie kraju i za granicą3 10,00 PLN
sprawdzenie salda w bankomacie na terenie kraju 5,00 PLN
zmiana PIN 0,00 PLN
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny.

1 Szczegółowe informacje związane z Kontem Osobistym, dotyczące opłat, dostępne są w Taryfie prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse, dostępnej na www.orangefinanse.pl/tabela_oplat.phtml

2 150zł zniżki rocznie na fakturach lub ekstradoładowanie Orange na kartę. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.
Promocja „Super Bank dla Klientów Orange, jesień 2017” skierowana jest do osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych, które od 18.08.2017 r. do 01.02.2018 r. włącznie złożą wniosek o otwarcie Konta Osobistego, wyrażą na wniosku zgody na przekazywanie danych osobowych wskazane w Regulaminie Promocji oraz zawrą na jego podstawie z Orange Finanse umowę o prowadzenie Konta Osobistego. W ww. Promocji nie może wziąć udziału osoba, która w okresie od 2.10.2014 r. do momentu przystąpienia do Promocji była posiadaczem dowolnego rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego w Orange Finanse.
Uczestnik Promocji otrzyma prawo do zwrotu 10 zł miesięcznie na Konto Abonenckie Orange, jeśli jest Mobilnym Klientem Orange, lub 10 zł miesięcznie na Konto Abonenckie na Kartę Orange, jeśli jest Klientem Orange na Kartę. Jeśli Uczestnik Promocji jest zarówno Mobilnym Klientem Orange, jak i Klientem Orange na Kartę, otrzymuje on prawo do zwrotu 10 zł z tego tytułu, w zależności od tego, jaki numer został podany przez niego w polu „Numer telefonu zarejestrowany w sieci Orange” na wniosku o otwarcie Konta Osobistego. Warunkiem otrzymania zwrotu jest wykonanie w danym miesiącu kalendarzowym płatności bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300 zł. Zwrot będzie mógł być naliczany Uczestnikowi Promocji już w miesiącu, w którym otwarte zostało Konto Osobiste, po spełnieniu warunku płatności bezgotówkowych, ( w przypadku Uczestnika Promocji przenoszącego numer do sieci Orange Zwrot będzie mógł być naliczany Uczestnikowi Promocji już za miesiąc, w którym nastąpił moment przeniesienia numeru do Orange) oraz w maksymalnie 12 pełnych miesiącach kalendarzowych, liczonych od otwarcia Konta Osobistego, w których został spełniony warunek płatności bezgotówkowych, jeżeli jednocześnie Uczestnik Promocji posiada aktywne Konto Abonenckie w sieci Orange lub aktywne Konto Abonenckie na Kartę Orange, z zastrzeżeniem warunku, że maksymalna liczba naliczonych zwrotów może wynosić 12. Uczestnik Promocji uprawniony jest do otrzymania nagrody dodatkowej w wysokości 30 zł, jeśli spełni łącznie dwa warunki: 1. posiada aktywne Konto Abonenckie Orange lub aktywne Konto Abonenckie na Kartę Orange 2. I jeśli miał wypłaconą maksymalną ilość 12 zwrotów w okresie trwania Promocji. Nagroda dodatkowa, o której mowa powyżej zostanie wypłacona w miesiącu, w którym zostanie wypłacony 12-ty zwrot. Pojedynczy naliczony zwrot zostanie wypłacony na Konto Abonenckie Uczestnika Promocji w przypadku Mobilnego Klienta Orange lub jako doładowanie na Konto Abonenckie na Kartę Orange w przypadku Klienta Orange na Kartę, maksymalnie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełnione zostały warunki opisane w Regulaminie Promocji „Super Bank dla Klientów Orange, jesień 2017”, dostępnym na www.orangefinanse.pl/regulaminy_dokumenty.phtml Nagroda dodatkowa zostanie wypłacona na Konto Abonenckie Uczestnika Promocji w przypadku Mobilnego Klienta Orange lub jako doładowanie na Konto Abonenckie na Kartę Orange w przypadku Klienta Orange na Kartę, do końca miesiąca, w którym zostanie wypłacony 12-ty Zwrot. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z Kontem Osobistym są określone w Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse, Taryfie prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse, Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse, Regulaminie kart debetowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse, Regulaminie usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse dostępnych na www.orangefinanse.pl/regulaminy_dokumenty.phtml
Orange Finanse produkty bankowe dostarcza mBank S.A. Oddział Bankowości Mobilnej w Łodzi z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa.

3 Transakcja może być wykonana dowolną kartą z oferty dla Klientów indywidualnych. Transakcja musi zostać rozliczona w danym miesiącu kalendarzowym. Transakcja bezgotówkowa jest: płatność karta w sklepie, zamówienie pocztowe / telefoniczne, płatność internetowa, usługa Płace z Orange z karty kredytowej.

4 Aby skorzystać z pierwszej Korzyści i otrzymać zwrot w wysokości 10 zł należy dodać kartę w aplikacji mobilnej Orange Finanse i ustawić funkcję płatności zbliżeniowych telefonem. Ze zbliżeniowych płatności telefonem można korzystać jeśli urządzenie wyposażone jest w technologię NFC i system operacyjny Android™ w wersji 4.4 lub wyższej. Następnie należy dokonać pięciu transakcji zbliżeniowych telefonem dzięki aplikacji mobilnej Orange Finanse na dowolną kwotę. Maksymalna kwota zwrotu z tej Korzyści to 10 zł. Z Korzyści można skorzystać 1 raz. Aby skorzystać z drugiej Korzyści i otrzymać zwrot kolejnych 10 zł należy dokonać kolejnych pięciu transakcji zbliżeniowych telefonem dzięki aplikacji mobilnej Orange Finanse na dowolną kwotę. Łączna liczba transakcji by zdobyć kolejne 10 zł z dwóch Korzyści wynosi 10. Maksymalna kwota zwrotu z tej drugiej Korzyści to 10 zł. Z Korzyści można skorzystać 1 raz. Aby skorzystać z trzeciej Korzyści i otrzymać zwrot kolejnych 20 zł należy dokonać kolejnych pięciu transakcji zbliżeniowych telefonem dzięki aplikacji mobilnej Orange Finanse na dowolną kwotę. Łączna liczba transakcji by zdobyć 20 zł z trzeciej Korzyści wynosi 15. Maksymalna kwota zwrotu z tej trzeciej Korzyści to 20 zł. Z Korzyści można skorzystać 1 raz. Maksymalna kwota zwrotu z 3 Korzyści łącznie to 40 zł. W przypadku pozostałych Korzyści oferowanych Klientom w systemie transakcyjnym Orange Finanse, maksymalna wartość jednorazowo naliczonego zwrotu nie może przekroczyć 760 zł. Jeżeli wartość należnego zwrotu przekroczy 760 zł wówczas kwota zwrotu przekraczająca limit nie jest naliczana i nie jest należna. Szczegółowe informacje dotyczące Strefy Korzyści określa Regulamin Promocji Strefa Korzyści dostępny na https://www.orangefinanse.pl/strefa_korzysci.phtml. Zwrot z transakcji nastąpi do 60 dni od daty zaksięgowania transakcji spełniającej warunki Korzyści na rachunek, z którego dokonano płatności. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Z Korzyści możesz skorzystać do 31.12.2017 r.


Z płatności Android Pay (TM) możesz korzystać jeśli Twoje urządzenie wyposażone jest w technologię NFC i system operacyjny Android (TM), a Ty posiadasz kartę MasterCard. Szczegółowe informacje na temat Android Pay (TM) znajdują się w Regulaminie korzystania z kart płatniczych Orange Finanse w ramach Android Pay (TM), dostępnym na www.orangefinanse.pl/android-pay. Android Pay (TM) to znak towarowy Google Inc. Robot Android został odtworzony lub zmodyfikowany na podstawie projektu utworzonego i udostępnionego przez Google. Jego wykorzystanie jest zgodne z warunkami opisanymi w Licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie autorstwa.
Opłata interchange dla kart debetowych Orange Finanse wynosi 0,2 % wartości transakcji.
W Orange Finanse wydajemy wyłącznie karty płatnicze (debetowe i kredytowe) organizacji MasterCard.
Funkcje karty:
Transakcja stykowa – chip/pasek magnetyczny (transakcje w terminalach punktów usługowo-handlowych, a także w bankomatach oraz placówkach banków, oznaczonych logo MasterCard)
Transakcja zbliżeniowa
Transakcja bez fizycznego użycia karty (MO/TO)
Transakcja internetowa

Najczęściej zadawane pytania

 • Czy muszę posiadać kartę do Konta Osobistego?

  Posiadanie karty nie jest obowiązkowe, kartę debetową MasterCard 13+ można jednak otrzymać za 0zł. Dlatego też zachęcamy do wzięcia o kart już w trakcie wnioskowania o Konto Osobiste 13+. Kartę możesz zamówić również w serwisie transakcyjnym Orange Finanse

 • Co to jest MasterCard CashBack i ile kosztuje?

  CashBack to możliwość wypłaty gotówki w kasie sklepu przy okazji zakupów (maksymalnie do 500 zł przy pojedynczej transakcji). Usługa jest bezpłatna i dostępna dla debetowych kart plastikowych (nie dotyczy naklejek).

 • Na czym polega technologia MasterCard® PayPass™?

  Dzięki MasterCard PayPass™ możesz płacić kartą w sklepach zbliżeniowo - poprzez przyłożenie karty do terminala płatniczego. Wystarczy, że po wprowadzeniu kwoty przez sprzedawcę, zbliżysz kartę do czytnika i gotowe! Tylko płatności na kwoty powyżej 50 zł wymagają wpisania kodu PIN. Płatności zbliżeniowe są dostępne na wszystkich kartach w Orange Finanse.

 • Jakie bankomaty są bezpłatne dla Klientów Orange Finanse?

  Gotówkę można bezpłatnie wypłacać ze wszystkich bankomatów krajowych. Zgodnie z Taryfą opłat i prowizji za wypłaty z bankomatów nie będzie pobierana w danym miesiącu opłata (w wysokości 5 zł) pod warunkiem dokonania w poprzednim miesiącu co najmniej 5 płatności dowolną kartą Orange Finanse. Jeśli w danym miesiącu nie skorzystasz z wypłaty z bankomatu, opłata również nie zostanie pobrana.

 • Ile kart debetowych można mieć maksymalnie do jednego konta w Orange Finanse?

  Jeśli posiadasz w Orange Finanse Konto Osobiste, możesz mieć jednocześnie Kartę Debetową MasterCard i Kartę Debetową MasterCard Naklejka.

  Jeśli posiadasz w Orange Finanse Konto Osobiste 13+, możesz mieć jednocześnie Kartę Debetową MasterCard 13+ i Kartę Debetową MasterCard Naklejka.

  Jeśli posiadasz w Orange Finanse Konto Osobiste i Konto Osobiste 13+, możesz mieć jednocześnie Kartę Debetową MasterCard, Kartę Debetową MasterCard 13+ i dwie Karty Debetowe MasterCard Naklejka do każdego z kont.

 • W jaki sposób aktywować kartę?

  Aby samodzielnie aktywować kartę wystarczy zalogować się do serwisu transakcyjnego, Orange Finanse wybrać w menu "karty", następnie kliknąć w wizerunek karty, którą chcesz aktywować.

  System poprosi Cię o podanie numeru karty, którą chcesz aktywować. Wpisz numer, który widnieje na otrzymanej karcie. Następuje weryfikacja wpisanego przez Ciebie numeru karty, a następnie system poprosi Cię o nadanie nowego kodu PIN. Po dwukrotnym wpisaniu PIN, otrzymasz hasło SMS potwierdzające aktywację karty i nadanie PIN. Po poprawnym przepisaniu hasła SMS do serwisu transakcyjnego, pojawi się komunikat informujący, że operacja została przeprowadzona prawidłowo. Kartę można aktywować również pod numerem (+48 42) 19 300.

 • Co zrobić w przypadku zagubienia lub kradzieży karty?

  Należy jak najszybciej zastrzec kartę. Możesz to zrobić w aplikacji mobilnej, w serwisie transakcyjnym Orange Finanse lub pod numerem (+48 42) 19 300.

 • Na co zwracać uwagę, płacąc kartą przez internet?

  • Podając informacje o karcie na stronach internetowych, zachowaj rozwagę.
  • Sprawdzaj wiarygodność serwisów, weryfikuj ofertę, warunki dokonania transakcji oraz reklamacji.
  • Zapoznaj się z regulaminem sklepu internetowego, zwracając szczególną uwagę na regulaminy stron i ich zapisy dotyczące pobieranych opłat (np. cykliczne opłaty za uczestnictwo, opłaty abonamentowe, możliwość rezygnacji z uczestnictwa).
  • Przed dokonaniem transakcji upewnij się, że transmisja danych odbędzie się w bezpiecznym połączeniu: w oknie przeglądarki internetowej szukaj symbolu kluczyka lub kłódki, gwarantującego, że sesja jest szyfrowana specjalnym protokołem SSL, pozwalającym na bezpieczną komunikację; sprawdź, czy adres strony internetowej zaczyna się od https, co oznacza szyfrowany protokół, zapewniający bezpieczne połączenie z serwerem.
 • Co to jest transakcja gotówkowa i bezgotówkowa?

  Transakcja gotówkowa to wypłata z bankomatu. Wszystkie pozostałe transakcje dokonywane przy użyciu karty, takie jak: płatność w sklepie, przez Internet oraz przelewy z rachunku karty kredytowej to transakcje bezgotówkowe.

 • Jakie są różnice pomiędzy kartą debetową a naklejką?

  Naklejka jest rodzajem karty debetowej, którą możesz przykleić np. na telefonie, czy portfelu, żeby wygodnie dokonywać płatności. Przy pomocy naklejki nie wypłacisz gotówki z bankomatu i działa ona tylko przy tych terminalach płatniczych, które obsługują płatności zbliżeniowe PayPass.

 • Jak chronić swój PIN do karty?

  Pamiętaj o poniższych zasadach:

  • unikaj łatwych do przewidzenia kombinacji cyfr,
  • zapamiętaj swój kod PIN,
  • pamiętaj o okresowej zmianie kodu PIN, w szczególności po powrocie z wyjazdu zagranicznego,
  • używaj różnych kodów PIN dla różnych kart,
  • zasłaniaj klawiaturę podczas wprowadzania kodu PIN w bankomacie lub w trakcie płatności w punkcie usługowo-handlowym.