Rodzina 500+
w Orange
Finanse

Złóż wniosek

O programie „Rodzina 500+”

500 plus
Program „Rodzina 500+” to świadczenie wychowawcze skierowane do polskich rodzin. Zgodnie z programem z pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie faktyczni i prawni dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł, wsparcie będzie przysługiwało także na pierwsze dziecko do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia). Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł w przeliczeniu na członka rodziny.

Szczegółowe informacje o programie „Rodzina 500+” można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronie: https://obywatel.gov.pl/ i https://rodzina500plus.gov.pl.

W przypadku wątpliwości dotyczących Programu „Rodzina 500+” - zadzwoń na infolinię MRPiPS

We wszystkich województwach uruchomiono specjalne numery kontaktowe, za pośrednictwem, których można uzyskać informacje dotyczące programu „Rodzina 500plus”. Infolinie - w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w urzędach wojewódzkich czynne są w godzinach pracy urzędów. Mogą z nich skorzystać rodzice i opiekunowie zainteresowani świadczeniem, ale także pracownicy samorządów.

Ważne terminy

500 plus
Wnioski Rodzina 500+ należy składać co roku – w związku z tym w serwisie transakcyjnym Orange Finanse:
 • Od 01.07 do 30.09.2018 r. – będą dostępne wnioski na dwa okresy świadczeniowe:
  1. Wniosek na aktualnie trwający okres, który kończy się 30.09.2018 r. (dotyczy to tych rodzin, którym np. urodziło się dziecko, na rzecz którego może być wypłacane świadczenie jeszcze w tym okresie)

  2. Wniosek na nowy okres trwający od 01.10.2018 do 30.09.2019 r.
 • Od 01.10.2018 r. - dostępny będzie wyłącznie wniosek na nowy okres świadczeniowy.
 • Od 01.07.2019 r. – przyjmowanie wniosków na kolejny okres, który rozpocznie się 01.10.2018 r.


Ważna informacja:
Aby utrzymać ciągłość świadczenia 500+, złóż wniosek jeszcze w sierpniu.
 • Jeśli złożysz wniosek we wrześniu otrzymasz świadczenie do końca listopada z wyrównaniem za październik.
 • Jeśli zawnioskujesz w październiku - przyznanie i wypłata 500 plus za październik, listopad i grudzień nastąpi do końca grudnia.
 • Złożenie wniosku w listopadzie niestety oznacza, że przyznanie i wypłata 500 plus nastąpi do końca stycznia, ale bez wyrównania za październik

Jaka jest rola Orange Finanse w tym procesie?

500 plus
Nasza rola polega na umożliwieniu złożenia wniosku za pośrednictwem serwisu transakcyjnego. Złożenie wniosku w placówce Orange lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe.

Następnie złożony wniosek trafi do systemu emp@tia, prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z którego kierowany jest do Organu właściwego, wskazanego we wniosku. System umożliwia wymianę informacji między ośrodkami pomocy społecznej, centrami pomocy rodzinie, ZUS, urzędami pracy, urzędami skarbowymi, KRS, oraz CEIDG, CEPiK, EKSMOoN, GUGiK.

Co należy przygotować przed rozpoczęciem wypełniania wniosku i co należy wiedzieć?

 • przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pytaniami i odpowiedziami oraz zasadami składania wniosków za pośrednictwem Orange Finanse,
 • sprawdź, jakie dane przygotować,
 • sprawdź, jakie dokumenty przygotować. Dokumenty należy przygotować w formie elektronicznej (dopuszczalne formaty: PNG, JPG lub PDF),
 • sprawdź też wymagania dotyczące wielkości załączników dołączanych do wniosku.
 • wypełniając wniosek, system podpowie Ci rachunki, na które możesz otrzymywać świadczenie. Jeśli do wypłaty świadczenia chcesz wpisać inny rachunek (np. rachunek w innym banku) – przygotuj jego numer. Konieczna będzie wówczas autoryzacja wniosku przy pomocy hasła jednorazowego lub kodem SMS
 • upewnić się, że zalogowanie do serwisu transakcyjnego nastąpi przy użyciu przeglądarki internetowej umożliwiającej pobranie, zapisanie i w razie konieczności wydruk dokumentu w formie pliku pdf
 • wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ znajdziesz po zalogowaniu do serwisu transakcyjnego Orange Finanse, w sekcji „oferta dla Ciebie > oferta bankowa > usługi”,
 • wniosek możesz złożyć w swoim imieniu, logując się do serwisu transakcyjnego Orange Finanse - nie ma możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby. Nie istnieje również dedykowana aplikacja mobilna do składania wniosków,
 • złożenie wniosku jest bezpłatne,
 • w przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej lub skontaktuj się z organem właściwym, który będzie rozpatrywał wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.

Jak wygląda proces składania wniosku o świadczenie „Rodzina 500+” w Orange Finanse?

1. Złóż wniosek
Wypełnij wniosek o świadczenie „Rodzina 500+” online w serwisie transakcyjnym. Znajdziesz go w sekcji „oferta dla Ciebie > oferta bankowa > usługi”. Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Potwierdzenie złożenia wniosku będzie dostępne w serwisie transakcyjnym w sekcji „oferta dla Ciebie > złożone wnioski”.
2. Rejestracja wniosku
Złożony wniosek zostanie przekazany do systemu emp@tia - Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego. Na tym etapie kończy się rola banku. Dalsza obsługa wniosku jest prowadzona przez Organ właściwy.
3. Potwierdzenie odbioru
W ciągu 24 godzin z adresu: upo500plus@mrpips.gov.pl na e-mail wskazany we wniosku otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO), które informuje, że wniosek został przekazany do obsługi przez Organ właściwy wskazany we wniosku.
4. Rozpatrzenie wniosku
Dalsza obsługa wniosku jest prowadzona przez Organ właściwy. Jeśli okaże się, że twój wniosek jest nieprawidłowo wypełniony - dostaniesz pisemne wezwanie od podmiotu realizującego świadczenie wychowawcze do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Jeśli tego nie zrobisz w wyznaczonym terminie, twój wniosek nie będzie rozpatrywany.
5. Informacja o decyzji
Jeśli złożysz kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 31 sierpnia 2017 r., przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października 2017 r., a więc zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego także od pierwszego miesiąca nowego okresu.
W przypadku, gdy złożysz wniosek w okresie od 1 września do 30 września, przyznanie świadczenia oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku.
W przypadku, gdy złożysz wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień, nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.
Analogiczny mechanizm będzie obowiązywał w kolejnych miesiącach, tj.:
 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w listopadzie, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od listopada, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 31 stycznia,
 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w grudniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od grudnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do końca lutego,
 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w styczniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od stycznia, a wypłata przyznanego świadczenia również nastąpi najpóźniej do końca lutego, wnioski składane od lutego będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco.

Ważne: Powyższe terminy rozpatrywania wniosków są terminami maksymalnymi. Gmina, która rozpatruje wnioski, uwzględniając liczbę wniosków i możliwości organizacyjne, może rozpatrywać wnioski i wypłacać przyznane świadczenia na bieżąco wcześniej niż w tych maksymalnych, ustawowo określonych terminach.
6. Wypłata świadczenia
W przypadku pozytywnej decyzji, wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi na rachunek wskazany we wniosku. Świadczenie będzie wypłacane co miesiąc w ramach Programu Rodzina 500+.

Bezpieczeństwo i przetwarzanie danych.

Ważne sprawy, o których należy pamiętać składając wniosek Rodzina 500 +

 • Orange Finanse udostępnia wniosek Rodzina 500+ BEZPŁATNIE,
 • wniosek należy wypełnić SAMODZIELNIE,
 • nie trzeba instalować na komputerze/telefonie żadnych dodatkowych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek Rodzina 500+. Bank Cię o to NIE POPROSI,
 • jeśli chcesz wypełnić wniosek, wystarczy tak jak zawsze zalogować się swoimi danymi: identyfikatorem i hasłem
 • podanie hasła jednorazowego (z SMS lub z listy TAN) nie będzie wymagane przy przejściu do wniosku Rodzina 500+ ani w celu dodania załączników. System poprosi o podanie kodu SMS lub hasła jednorazowego TYLKO wtedy, gdy zaznaczysz na wniosku, aby pieniądze z programu były przekazywane w inny sposób niż na konto w Orange Finanse. W takim przypadku prośba o podanie kodu zostanie wyświetlona na zakończenie składania wniosku.
 • jako potwierdzenie wysłania wniosku Rodzina 500+ otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) z adresu e-mail: upo500plus@mrpips.gov.pl. UPO będzie przesyłane po wpłynięciu wniosku do systemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o nazwie emp@tia. Przypominamy, że w związku z wnioskiem Rodzina 500+ bank nie prosi o podawanie jakichkolwiek danych drogą e-mailową, SMS-ową lub telefoniczną. Prosimy o zachowanie ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do maili lub SMS-ów, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych, skorzystanie z linków lub załączników, kierujących na strony internetowe banków,

Bezpieczne logowanie się do banku

Aby przejść do strony logowania do rachunku, nie używaj wyszukiwarek internetowych (Google, Yahoo, Bing i inne) - znalezione odpowiedzi mogą odsyłać do nieprawidłowych lub fałszywych stron. Aby zalogować się do rachunku, przejdź na stronę banku: www.orangefinanse.com i znajdź przycisk „logowanie do banku” lub wpisz ręcznie adres strony logowania: https://orangefinanse.com.pl/or/Login
  Upewnij się, że znalazłeś się na właściwej stronie:
 • sprawdź, czy w polu adresu strony w przeglądarce wyświetla się: https://orangefinanse.com.pl/or/Login
 • upewnij się, że adres zaczyna się od https://
 • sprawdź, czy w oknie przeglądarki przed adresem strony pojawił się znak kłódki – to oznacza, że połączenie jest szyfrowane, czyli wszystkie dane wymieniane między Twoją przeglądarką a serwerami banku są zaszyfrowane.
 • sprawdź prawidłowość certyfikatu bezpieczeństwa - certyfikat powinien być wystawiony dla Orange Finanse (najłatwiej to zrobić klikając w kłódkę
  PAMIĘTAJ! Orange Finanse nigdy nie prosi o podawanie żadnych danych poufnych, w szczególności:
 • nie żąda podawania haseł jednorazowych podczas logowania do serwisu transakcyjnego;
 • nie prosi o podanie telekodu, danych kart płatniczych i kredytowych;
 • danych dotyczących Twojego telefonu (takich jak numer, marka i model) w czasie logowania, sprawdzania stanu konta i przeglądania historii operacji;
 • nie prosi o podanie kodu PIN do karty, aplikacji etc.;
 • nie wysyła na telefon komórkowy żadnych certyfikatów bezpieczeństwa lub innych aplikacji do zainstalowania;
 • nie wysyła do klientów wiadomości e-mail zawierających link do serwisu bankowości internetowej (czyli kierujących na stronę logowania do serwisu Orange Finanse).


Zapoznaj się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas korzystania z bankowości elektronicznej www.orangefinanse.pl/bezpieczenstwo_ofin.phtml

JEŚLI COKOLWIEK WZBUDZI TWOJĄ WĄTPLIWOŚĆ, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI www.orangefinanse.pl/kontakt_bank.phtml
Przypominamy również: aby uniknąć zainfekowania komputera niebezpiecznymi wirusami, należy korzystać z legalnego oprogramowania i regularnie je aktualizować. Trzeba też dbać o bezpieczeństwo własnego komputera poprzez stosowanie aktualizowanych na bieżąco programów antywirusowych oraz firewalla. Jeżeli tylko jest to możliwe, podczas korzystania z bankowości internetowej należy używać własnego komputera.

Przetwarzanie danych

Orange Finanse umożliwia złożenie wniosku i dostarczenie go do systemu emp@tia z zachowaniem najwyższych wymogów bezpieczeństwa. Bank nie będzie wykorzystywał danych podanych w formularzu, nie będzie również dokonywał weryfikacji formalnej i merytorycznej danych wskazanych we wniosku oraz załączników. Orange Finanse nie dysponuje również informacjami dotyczącymi dalszej obsługi wniosku, który zostanie przekierowany do wskazanego we wniosku Organu właściwego. Wniosek oraz załączniki zostaną usunięte po otrzymaniu od emp@tii potwierdzenia odebrania wniosku

Reklamacje

Zgłaszanie reklamacji

Rozpatrywanie reklamacji przez Orange Finanse:

Zapoznaj się z informacjami na temat składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Orange Finanse: www.orangefinanse.pl/reklamacje.phtml

Informacje dotyczące statusów wniosku:

  Na potwierdzeniu wysłania wniosku będą widoczne statusy informujące o złożonym wniosku oraz wszystkie informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system informatyczny emp@tia lub wskazany przez Ciebie Organ prowadzący w gminie postępowanie w sprawie świadczenia. Statusy wniosku:
 • „Przetwarzany” - trwa przesyłanie wniosku do systemu emp@tia.
 • „Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu emp@tia.
 • „Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu emp@tia, należy go złożyć ponownie.