Mój bank
pracuje
na moje
zyski
Do 10 zniżki
miesięcznie
na fakturze
Orange

Bank stworzony z myślą
o Klientach Orange

Otwórz konto

Dodatkowe korzyści dla Klientów Orange

Zniżki
na fakturze
Orange

Promocja „Super Bank dla Klientów Orange, jesień 2016”

    Wystarczy, że płacisz kartą do konta min. 300zł miesięcznie, otrzymujesz:1

  • 5zł zniżki miesięcznie dla Klientów usług mobilnych w Orange
  • 10zł zniżki miesięcznie dla Klientów usług stacjonarnych z rabatem Orange Open

Z takim
oprocentowaniem
warto
oszczędzać

Promocyjne oprocentowanie nominalne 3,5% w skali roku przez 6 miesięcy na Koncie Oszczędnościowym3

Wydajesz w miesiącu 300zł płacąc kartą do konta w Orange Finanse i masz wyższe oprocentowanie na Koncie nawet przez 6 miesiecy.

0zł za konto
przez 24
miesiące

Gwarancja darmowego Konta Osobistego dla Klientów mobilnych Orange przez okres do 24 miesięcy od otwarcia konta2

  • 0zł za otwarcie i prowadzenie konta
  • 0zł za wydanie i korzystanie z Karty Debetowej MasterCard
  • 0zł za krajowe przelewy zewnętrzne i wewnętrzne przez internet
  • 0zł za wypłaty kartą debetową ze wszystkich bankomatów w Polsce

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny.

1 Promocja „Super Bank dla Klientów Orange, jesień 2016” skierowana jest do osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych, które 19.08.2016 r. do dnia 09.11.2016 r. włącznie, złożą wniosek o otwarcie Konta Osobistego oraz wyrażą na wniosku zgody na przekazywanie danych osobowych, wskazane w Regulaminie Promocji oraz zawrą na jego podstawie z Orange Finanse Umowę o prowadzenie Konta Osobistego. W ww. Promocji nie może wziąć udziału osoba, która w okresie od 2.10.2014 r. do momentu przystąpienia do Promocji była posiadaczem dowolnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Orange Finanse. Uczestnik ww. Promocji otrzyma prawo do zwrotu: 5 zł miesięcznie na Konto Abonenckie Orange, jeśli jest Mobilnym Klientem Orange – lub 10 zł miesięcznie na Konto Abonenckie Orange, jeśli jest Klientem z Pakietem Usług Orange, pod warunkiem wykonania w danym miesiącu kalendarzowym płatności bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300 zł. Zwrot będzie mógł być naliczany Uczestnikowi Promocji już w miesiącu, w którym otwarte zostało Konto Osobiste (po spełnieniu warunku płatności bezgotówkowych) oraz w maksymalnie 24 pełnych miesiącach kalendarzowych, liczonych od otwarcia Konta Osobistego, w których został spełniony warunek płatności bezgotówkowych, jeżeli jednocześnie Uczestnik Promocji posiada aktywne Konto Abonenckie w sieci Orange. Zwrot zostanie wypłacony na Konto Abonenckie Uczestnika Promocji maksymalnie do piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione warunki na zasadach opisanych w Regulaminie Promocji „Super Bank dla Klientów Orange, jesień 2016”, dostępnym na www.orangefinanse.com/regulaminy_dokumenty.phtml.


2 Promocja „Dobry Start, jesień 2016” skierowana jest do osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych, które w okresie 19.08.2016 r. do dnia 09.11.2016 r. włącznie złożą wniosek o otwarcie Konta Osobistego oraz wyrażą na wniosku zgody na przekazywanie danych osobowych, wskazane w Regulaminie Promocji oraz zawrą na jego podstawie z Orange Finanse Umowę o prowadzenie Konta Osobistego. Promocja skierowana jest do osób które przed dniem 19.08.2016 r. nie posiadały dowolnego rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Orange Finanse. Osobie, która przystąpi do ww. Promocji, będącej Mobilnym Klientem Orange i otworzy Konto Oszczędnościowe w trakcie otwierania Konta Osobistego lub w okresie 60 dni kalendarzowych od daty otwarcia Konta Osobistego poprzez Serwis Transakcyjny Banku (pod warunkiem wyrażenia zgód marketingowych), wniosek o otwarcie Konta Oszczędnościowego na promocyjnych warunkach zostanie udostępniony Uczestnikowi Promocji w Serwisie Transakcyjnym Banku w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od otwarcia Konta Osobistego) lub kontakt z Infolinią Orange Finanse, zostanie włączone na Koncie Oszczędnościowym podwyższone oprocentowanie nominalne wynoszące 3,5% w skali roku przez okres maksymalnie 6 miesięcy od daty otwarcia Konta Oszczędnościowego (w przypadku Uczestnika Promocji przenoszącego numer do Orange przez okres maksymalnie 6 miesięcy od momentu przeniesienia numeru do Orange), dla środków do kwoty 10 000 PLN. Jeżeli saldo środków zgromadzonych na rachunku będzie wyższe niż 10 000 złotych polskich wówczas ta nadwyżka środków będzie oprocentowana zgodnie z Tabelami stóp procentowych dla osób fizycznych w Orange Finanse. Warunkiem otrzymania promocyjnego oprocentowania jest wykonanie w danym miesiącu kalendarzowym od otwarcia Konta Oszczędnościowego płatności bezgotówkowych Kartą Debetową na łączną kwotę co najmniej 300 PLN. Uczestnik Promocji może otworzyć w Banku tylko jedno Konto Oszczędnościowe na warunkach promocyjnych. Szczegółowe informację dostępne w Regulaminie Promocji „Dobry Start, jesień 2016” dostępnym na www.orangefinanse.com/regulaminy_dokumenty.phtml.


3 Promocja „Dobry Start, jesień 2016” skierowana jest do osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych, które w okresie 19.08.2016 r. do dnia 09.11.2016 r. włącznie złożą wniosek o otwarcie Konta Osobistego oraz wyrażą na wniosku zgody na przekazywanie danych osobowych, wskazane w Regulaminie Promocji oraz zawrą na jego podstawie z Orange Finanse Umowę o prowadzenie Konta Osobistego. Promocja skierowana jest do osób które przed dniem 19.08.2016 r. nie posiadały dowolnego rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Orange Finanse. Osobie, która przystąpi do ww. Promocji i stanie się Uczestnikiem Promocji, Bank zapewnia gwarancję niezmienności opłat przez 24 miesiące od dnia przystąpienia do Promocji (w przypadku Uczestnika Promocji przenoszącego numer do Orange przez okres maksymalnie 24 miesięcy od momentu przeniesienia numeru do Orange): braku pobierania opłaty za otwarcie i prowadzenie Konta Osobistego, braku pobierania opłaty za wydanie i użytkowanie Karty Debetowej wydanej do Konta Osobistego (pod warunkiem zawnioskowania o Kartę Debetową podczas wnioskowania o Konto Osobiste), braku pobierania opłaty za wypłaty z bankomatów przy użyciu Karty Debetowej wydanej do Konta Osobistego (pod warunkiem zawnioskowania o Kartę Debetową podczas wnioskowania o Konto Osobiste), braku pobierania opłaty za przelewy internetowe realizowane w złotych polskich z ww. Konta Osobistego. Szczegółowe informacje związane z Kontem Osobistym dotyczące opłat dostępne w Taryfie prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse dostępnej na www.orangefinanse.com/tabela_oplat.phtml. Szczegółowe informację dostępne w Regulaminie Promocji „Dobry Start, jesień 2016” dostępnym na www.orangefinanse.com/regulaminy_dokumenty.phtml.