Promocja „Super Bank dla Klientów Orange, jesień 2016” skierowana jest do osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych, które 19.08.2016 r. do dnia 09.11.2016 r. włącznie, złożą wniosek o otwarcie Konta Osobistego oraz wyrażą na wniosku zgody na przekazywanie danych osobowych, wskazane w Regulaminie Promocji oraz zawrą na jego podstawie z Orange Finanse Umowę o prowadzenie Konta Osobistego. W ww. Promocji nie może wziąć udziału osoba, która w okresie od 2.10.2014 r. do momentu przystąpienia do Promocji była posiadaczem dowolnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Orange Finanse. Uczestnik ww. Promocji otrzyma prawo do zwrotu: 5 zł miesięcznie na Konto Abonenckie Orange, jeśli jest Mobilnym Klientem Orange – lub 10 zł miesięcznie na Konto Abonenckie Orange, jeśli jest Klientem z Pakietem Usług Orange, pod warunkiem wykonania w danym miesiącu kalendarzowym płatności bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300 zł. Zwrot będzie mógł być naliczany Uczestnikowi Promocji już w miesiącu, w którym otwarte zostało Konto Osobiste (po spełnieniu warunku płatności bezgotówkowych) oraz w maksymalnie 24 pełnych miesiącach kalendarzowych, liczonych od otwarcia Konta Osobistego, w których został spełniony warunek płatności bezgotówkowych, jeżeli jednocześnie Uczestnik Promocji posiada aktywne Konto Abonenckie w sieci Orange. Zwrot zostanie wypłacony na Konto Abonenckie Uczestnika Promocji maksymalnie do piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione warunki na zasadach opisanych w Regulaminie Promocji „Super Bank dla Klientów Orange, jesień 2016”, dostępnym na www.orangefinanse.com/regulaminy_dokumenty.phtml.
Koszty kredytu:
Przyznanie Kredytu Odnawialnego uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez mBank S.A. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter informacyjny. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z Kredytem Odnawialnym są określone w Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse, Taryfie prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse, Regulaminie udzielania Kredytu Odnawialnego dla klientów Orange Finanse dostępnych na http://www.orangefinanse.com/kredyt_odnawialny.phtml. Promocja „Dobry Start, jesień 2016” skierowana jest do osób fizycznych, które przed dniem 18.08.2016r. nie posiadały Konta Osobistego w Orange Finanse, mających pełną zdolność do czynności prawnych, które w okresie, od 19.08.2016 r. do 09.11.2016 r. złożą wniosek o otwarcie Konta Osobistego oraz zawrą na jego podstawie z Orange Finanse Umowę o prowadzenie Konta Osobistego oraz wyrażą zgody na przekazywanie danych osobowych, wskazane w Regulaminie Promocji. W ramach promocji Klient otrzyma Limit na Start z oprocentowaniem 0% przez 90 dni od dnia uruchomienia Kredytu Odnawialnego. Zmienne oproc. nominalne 9,99% w skali roku po okresie wskazanym powyżej. Klient zapłaci prowizję za udzielenie Kredytu Odnawialnego w wysokości 1,8% od kwoty uruchomionego Kredytu Odnawialnego, min. 55 PLN. Limit na Start dla kwot od 1000 do 4000 zł dostępny jest w ww. Promocji dla osób, które w czasie otwierania Konta Osobistego lub w ciągu 60 dni od jego otwarcia złożą wniosek o Limit na Start i podpiszą Umowę Kredytu Odnawialnego. Do ww. Promocji można przystąpić do 09.11.2016 r. Szczegółowe informacje dostępne w Regulaminie Promocji „Dobry Start, jesień 2016” dostępnym na www.orangefinanse.com/regulaminy_dokumenty.phtml. Orange Polska S.A. jako pośrednik kredytowy mBank S.A. dokonuje w jego imieniu czynności bankowych z art. 6a i 6b ustawy prawo bankowe oraz nie współpracuje z innymi kredytodawcami. Reprezentatywny przykład dla Kredytu Odnawialnego udzielonego w ramach promocji „Dobry Start, jesień 2016”: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,57 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 2000 zł, całkowita kwota do zapłaty 2150,84 zł, oprocentowanie zmienne 7,53% (na które składa się oprocentowanie 0% z okresu 90 dni od dnia uruchomienia kredytu odnawialnego oraz 9,99% z okresu 275 dni od dnia zakończenia 90-dniowego okresu od dnia uruchomienia kredytu odnawialnego), całkowity koszt kredytu 205,84 zł (w tym: prowizja 55 zł, odsetki 150,84 zł, ubezpieczenie 0 zł, usługi dodatkowe 0 zł), czas obowiązywania umowy – 12 miesięcy. Kalkulacja została dokonana na dzień 25.07.2016 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Promocja „Dobry Start, jesień 2016” skierowana jest do osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych, które w okresie 19.08.2016 r. do dnia 09.11.2016 r. włącznie złożą wniosek o otwarcie Konta Osobistego oraz wyrażą na wniosku zgody na przekazywanie danych osobowych, wskazane w Regulaminie Promocji oraz zawrą na jego podstawie z Orange Finanse Umowę o prowadzenie Konta Osobistego. Promocja skierowana jest do osób które przed dniem 19.08.2016 r. nie posiadały dowolnego rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Orange Finanse. Osobie, która przystąpi do ww. Promocji, będącej Mobilnym Klientem Orange i otworzy Konto Oszczędnościowe w trakcie otwierania Konta Osobistego lub w okresie 60 dni kalendarzowych od daty otwarcia Konta Osobistego poprzez Serwis Transakcyjny Banku (pod warunkiem wyrażenia zgód marketingowych), wniosek o otwarcie Konta Oszczędnościowego na promocyjnych warunkach zostanie udostępniony Uczestnikowi Promocji w Serwisie Transakcyjnym Banku w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od otwarcia Konta Osobistego) lub kontakt z Infolinią Orange Finanse, zostanie włączone na Koncie Oszczędnościowym podwyższone oprocentowanie nominalne wynoszące 3,5% w skali roku przez okres maksymalnie 6 miesięcy od daty otwarcia Konta Oszczędnościowego (w przypadku Uczestnika Promocji przenoszącego numer do Orange przez okres maksymalnie 6 miesięcy od momentu przeniesienia numeru do Orange), dla środków do kwoty 10 000 PLN. Jeżeli saldo środków zgromadzonych na rachunku będzie wyższe niż 10 000 złotych polskich wówczas ta nadwyżka środków będzie oprocentowana zgodnie z Tabelami stóp procentowych dla osób fizycznych w Orange Finanse. Warunkiem otrzymania promocyjnego oprocentowania jest wykonanie w danym miesiącu kalendarzowym od otwarcia Konta Oszczędnościowego płatności bezgotówkowych Kartą Debetową na łączną kwotę co najmniej 300 PLN. Uczestnik Promocji może otworzyć w Banku tylko jedno Konto Oszczędnościowe na warunkach promocyjnych. Szczegółowe informację dostępne w Regulaminie Promocji „Dobry Start, jesień 2016” dostępnym na www.orangefinanse.com/regulaminy_dokumenty.phtml.
 • nota prawna
  Mój bank
  pracuje
  na moje
  zyski
  Do 10
  zniżki
  miesięcznie
  na fakturze
  Orange

  Bank stworzony z myślą
  o Klientach Orange1

 • Kredyt Odnawialny w Promocji:
  Oprocentowanie nominalne
  0% w skali roku przez 90 dni

  RRSO - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania
  wynosi 10,57%
  nota prawna
 • Promocyjne oprocentowanie
  Konta Oszczędnościowego
  3,5% w skali roku przez
  6 miesięcy3

  nota prawna
 • Nowe
  funkcjonalności
  aplikacji mobilnej
  są już dostępne

 • Bankowość mobilna Orange Finanse

Pobierz aplikację mobilną i korzystaj z Orange Finanse